Звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік

ЗА 2016 рік до загального фонду міського бюджету надійшло 62330,3тис.грн.  власних і закріплених доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що на 3164,5 тис.грн., або на 5,3% більше уточненого запланованого показника (додаток 1). Протягом звітного періоду план власних доходів уточнено в сторону збільшення на  15109,2 тис.грн., або на 24,2%.

У порівнянні з попереднім роком зазначені доходи зросли на 21602,1тис.грн., або на 53,0%. Забезпечено виконання за всіма видами доходів.

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у власних доходах загального фонду складає 58,3 %. Виконання зазначеного показника становить  105,5 % до уточненого плану. За звітний період надходження ПДФО становили          36344,8 тис. грн., що на 40,9% більше фактичних надходжень 2015 року.

З метою наповнення міського бюджету протягом року проведена робота з виявлення відокремлених підрозділів підприємств, які здійснюють діяльність на території міста та не сплачують ПДФО до міського бюджету. В результаті такої роботи в 2016 році залучено до сплати ПДФО ряд суб’єктів господарювання, саме: ТОВ «Юнігран» (1834,2 тис.грн.), ТОВ «Будпластик» (28,3 тис.грн.), ТОВ «Руш» (20,6тис.грн.), ТОВ «Бердичівський хлібозавод» (5,0 тис.грн.), ПП «Рів’єра Лайт» (3,1 тис.грн.), ТОВ «Сі Мілк» (11,3 тис.грн.), ТОВ «Енергія тепла»        (27,2 тис.грн.) та ТОВ «Пост фінанс» (8,7 тис.грн.).

Разом з тим ряд підприємств зменшили перерахування ПДФО, серед яких ТОВ «Малиненергоінвест» (-74,7 тис.грн.), ТОВ «НВП «Планета РЕЙЛ»                     (-32,2тис.грн.), ПП «Малинська меблева фабрика» (-16,3 тис.грн.). Таке зменшення пояснюється складною економічною ситуацією в країні та зменшенням ринків збуту продукції.

Протягом року до міського бюджету надійшло 8656,6 тис.грн. єдиного податку, питома вага якого в доходах загального фонду становить 13,9%. Виконання уточненого плану зазначеного податку забезпечено на 101,8%. У порівнянні з попереднім роком надходження єдиного податку зросли на 66,0%. На стан надходжень єдиного податку у 2016 році вплинуло збільшення  кількості платників ІІ групи на 10,0% та ІІІ групи на 8%.

 Одним із суттєвих джерел надходжень до бюджету є податок на майно, питома вага якого у власних доходах загального фонду становить 15,7%.    Податок на майно включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок. Так, за 2016 рік до бюджету міста надійшло 8667,0 тис. грн. плати за землю, що  на 4913,8 тис.грн. (у 2,3 рази) більше фактичних надходжень за попередній рік. Таке зростання надходжень відбулося внаслідок проведення коригування нормативно-грошової оцінки та індексації в розмірі 1,433. Крім того, по місту були затверджені ставки  орендної плати за землю та земельного податку в сторону збільшення в залежності від видів діяльності. Обсяг отриманого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становить 1173,6 тис.грн., що на 14,7 тис.грн., або на 1,3% більше уточненого показника. У порівнянні з 2015 роком надходження цього податку зросли на 459,8 тис.грн., або на 64,4%, що пов»язано із залученням до оподаткування у 2016 році фізичних осіб. Протягом 2016 року до бюджету надійшло 25,0 тис.грн. транспортного податку. Разом з тим, за рішенням судів платникам повернуто з бюджету  50,0 тис.грн. такого податку.

За звітний період до бюджету міста надійшло 5107,6 тис.грн. акцизного податку при уточненому плані 4842,0 тис.грн. Акцизний податок справлявся з обсягів реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Надходження від роздрібної торгівлі нафтопродуктами та скрапленим газом в загальній сумі надходжень акцизного податку становлять 66,7%.

1,4% від загальної суми доходів, становить плата за використання лісових ресурсів. За звітний період до бюджету надійшло 877,5 тис.грн. такого податку, що відповідає уточненому показнику, та майже в 1,5 рази менше фактичних надходжень 2015 року. Таке зменшення надходжень відбулося в результаті  зменшення  площ, на яких проводилися  суцільні санітарні вирубки.

Питома вага надходжень плати за оренду комунального майна у складі доходів міського бюджету становить 0,8 %. При плані 504,6  тис.грн. фактично надійшло 504,8 тис.грн., що на 48,7 тис.грн. (10,7%) більше, ніж за 2015 рік.

За звітний період надходження до бюджету плати за надання інших адміністративних послуг склала 352,3 тис.грн., що на 214,6 тис.грн. більше, ніж у минулому році. Виконання уточненого плану становить 149,9%.

Також слід зазначити, що вперше в 2016  році до міського бюджету надійшло 158,8 тис.грн. адміністративного штрафу за порушення  законодавства в сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Також в результаті розширення повноважень органів місцевого самоврядування в сфері проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб та державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, до бюджету надійшло відповідно 14,1 тис.грн. та 2,0 тис.грн.

Складовою доходної частини міського бюджету є міжбюджетні трансферти. За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло 1800,6 тис.грн. стабілізаційної дотації, 25875,3 тис.грн. освітньої субвенції та 32127,6 тис.грн. медичної субвенції, що відповідає запланованим показникам.

З державного бюджету за 2016 рік отримано 1199,6 тис.грн. субвенції на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу та  1073,8 тис.грн. субвенції на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції,  що відповідає розпису доходів, 28051,9 тис.грн. субвенції на виплату допомог сім’ям  з дітьми, що на 38,9 тис.грн. менше плану, 48333,0 тис.грн. субвенції  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що на 1,8 тис.грн. менше плану та 300,5 тис.грн. субвенції на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 3,4 тис.грн. менше плану.

Також за звітний період міський бюджет отримав 3174,9 тис.грн. субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що на 447,5 тис.грн. менше плану. У зв’язку з завершенням бюджетного року та неможливістю використання за цільовим призначенням, кошти у сумі 447,5 тис.грн. повернуті до державного бюджету.

За 2016 рік до загального фонду бюджету міста надійшло 1453,8 тис. грн. інших субвенцій з обласного, районного бюджетів та бюджетів сільських, селищних рад, що 5,9 тис.грн. менше плану через повернення невикористаних коштів місцевим бюджетам у зв»язку з закінченням бюджетного року.

Надходження спеціального фонду міського бюджету  за 2016 рік становлять 6407,6  тис.грн.  при  уточненому плані 4848,7 тис. грн. Виконання затвердженого показника доходів спеціального фонду становить 132,2%. За звітний період забезпечено виконання планових показників за всіма джерелами спеціального фонду, крім надходжень від продажу земель несільськогосподарського призначення (-317,1 тис.грн.).

Із загальної суми надходжень спеціального фонду до бюджету розвитку отримано 2425,0 тис.грн. при уточненому плані 2422,5 тис.грн.  Найбільшу питому вагу в надходженнях бюджету розвитку становлять  надходження інших субвенцій з обласного і районного бюджетів та бюджетів сільських, селищних рад (63,8%, або 1548,0 тис.грн.). Надходження до бюджету розвитку коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення склали 361,0  тис.грн.,  від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 220,5 тис.грн., пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 295,5 тис.грн. У порівнянні з попереднім роком надходження бюджету розвитку зменшилися на 1323,0 тис.грн. в результаті зменшення надходжень від продажу земель несільськогосподарського призначення (-1643,3 тис.грн.).

Із загальної суми надходжень спеціального фонду 5,0 тис.грн.  становлять надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, 764,3 тис.грн. – кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та 159,7 тис.грн. – екологічного податку. За звітний період бюджетні установи міста отримали 3053,6 тис.грн. власних надходжень, що на 716,2 тис.грн., або на 30,6% більше таких надходжень попереднього року.

За 2016 рік  з  бюджету міста проведено видатків на суму 207508,9 тис. грн., з яких 194225,9 тис. грн. – видатки загального фонду та 13283,0 тис. грн. – спеціального фонду (додаток 2).

Видатки міського бюджету без урахування витрат, здійснених за рахунок державних субвенцій на виплату пільг, субсидій, допомог, за звітний період склали 116340,8 тис.грн. при уточненому плані 117568,6 тис.грн.

У розрізі економічної класифікації зазначених видатків найбільшу питому вагу (71,7 % або 83389,9тис. грн.) становлять асигнування на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ міста. У зв»язку з підвищенням заробітної плати з 1 травня та 1 грудня 2016року та передачею на фінансування з міського бюджету Малинського професійного ліцею  видатки на  оплату праці з нарахуваннями в порівнянні з попереднім роком зросли на 15435,3тис.грн. На оплату спожитих енергоносіїв за звітний період спрямовано  17186,7тис. грн., що відповідає 14,8 % видатків загального фонду. У порівнянні з попереднім роком зазначені видатки зросли на 6091,9 тис.грн. за рахунок збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії та за рахунок оплати енергоносіїв Малинського професійного ліцею.

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування становлять відповідно 1433,1 тис. грн. та 2085,4 тис. грн.

По загальному фонду станом на 01.01.2017р. обліковується кредиторська заборгованість у сумі 24931,1тис.грн., в тому числі 11682,4 тис.грн. простроченої. Зазначена заборгованість виникла у зв»язку з недостатністю субвенції з державного бюджету на відшкодування підприємствам-надавачам комунальних послуг нарахованих населенню пільги та субсидії на суму  24888,8тис.грн. та відсутністю державної субвенції на погашення заборгованості за 2015 рік за пільговий проїзд автомобільним (21,2 тис.грн.) та  залізничним (21,1тис.грн.) транспортом. У порівнянні з початком року заборгованість зросла на          15681,7 тис.грн.

На кінець 2016 року кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста та з оплати спожитих енергоносіїв відсутня.

В галузевому розрізі найбільшу питому вагу видатків загального фонду бюджету міста становлять асигнування на утримання галузі освіти. На її утримання за звітний період  спрямовано 57440,6 тис. грн., що становить 99,2% уточненого плану. У порівнянні з 2015 роком витрати на утримання галузі освіти зросли на 13013,6 тис. грн., або на 29,3%. Із загального обсягу фінансування 41692,1 тис.грн., або 72,6% спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освітніх закладів міста та 6237,6 тис.грн. (10,9%) – на оплату спожитих енергоносіїв.

Обсяг коштів, спрямованих у 2016 році на утримання загальноосвітніх шкіл, становить 26990,2 тис.грн., в тому числі 25586,1 тис.грн. за рахунок освітньої субвенції, 207,5 тис.грн. – за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету та              1196,6 тис.грн. – за рахунок власних доходів міського бюджету.

На утримання  9 дошкільних закладів спрямовано 19375,7 тис. грн., що становить  99,3% запланованого показника. У порівнянні з попереднім роком витрати на утримання закладів дошкільної освіти зросли на 1654,0 тис.грн., або на 9,3%.

В 2016 році з міського бюджету здійснювалось фінансування ДНЗ «Малинський професійний ліцей». На утримання закладу спрямовано  7849,1тис.грн., в тому числі 7260,0 тис.грн. за рахунок власних доходів бюджнту та    589,1 тис.грн. – за рахунок стабілізаційної дотації. Із зазначених коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 4585,3тис.грн. (58,4% витрат установи), на оплату енергоносіїв – 1100,9 тис.грн. (14,0% витрат установи), на виплату стипендій – 1429,3тис.грн. (18,2% витрат установи).

За рахунок  субвенції з державного бюджету використано 300,6 тис.грн. на виплату грошового забезпечення батькам у прийомних сім’ях.

На утримання закладів охорони здоров’я із загального фонду бюджету міста у звітному періоді спрямовано 35838,6 тис. грн., з яких 32064,5 тис.грн. за рахунок медичної субвенції, 1211,5 тис. грн. за рахунок стабілізаційної дотації, 1475,2 тис.грн. за рахунок власних доходів міського бюджету та 1087,4 тис.грн. – за рахунок інших субвенцій (в т.ч. 238,2 тис. грн. – з обласного бюджету,         592,1 тис. грн. – з бюджету Малинського району та 257,1 тис. грн. – з бюджетів сіл та селищ). У порівнянні з 2015 роком видатки на утримання галузі охорони здоров’я зросли на 1217,3 тис. грн., або 3,5 %.

За звітний період видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам медичних закладів склали 27505,7 тис.грн., або 76,7% видатків галузі, на оплату спожитих енергоносіїв – 5251,0 тис.грн., або 14,6% видатків галузі,  на придбання медикаментів та продуктів харчування – 1416,4 тис.грн. та 175,0 тис. грн. відповідно. За 2016 рік стоматологічному об»єднанню перераховано запланованих 32,4 тис. грн. на оплату зубопротезування пільгової категорії населення.

Із загального обсягу фінансування галузі охорони здоров»я 23435,6 тис. грн. (65,4%) спрямовано на утримання МРТМО, 10679,5 тис.грн. (29,8%) – на утримання ЦПМСД та 1723,5 тис. грн. (4,8%) – на утримання стоматологічного об’єднання.

У 2016 році за рахунок власних доходів міського бюджету 15,0 тис.грн. спрямовано на фінансування міської програми «Розвиток паліативної допомоги у місті Малині на 2016-2018 роки» та 174,3 тис.грн. – міської Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.

За 2016 рік видатки міського бюджету на соціальний захист населення склали 80146,6 тис. грн., що відповідає 41,3 % видатків загального фонду бюджету.

У звітному періоді за рахунок субвенції з державного бюджету відшкодовано пільг і субсидій  на суму 49532,6 тис. грн. Видатки проводились в межах отриманих коштів. Однак, фактичне нарахування пільг і субсидій перевищує обсяг отриманої субвенції, внаслідок чого станом на 01.01.2017 року обліковується кредиторська заборгованість у сумі 24931,1 тис. грн. За звітний період за рахунок коштів міського бюджету перераховано 300,0 тис.грн. компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом. За рахунок субвенції з державного бюджету виплачено допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та інвалідам внаслідок психічного розладу  на суму 28051,9 тис. грн. Станом на 01.01.2017 по зазначених виплатах кредиторська заборгованість відсутня.

На утримання територіального центру соціального обслуговування населення   використано 1636,9 тис. грн. коштів загального фонду бюджету міста, що відповідає 99,8% затвердженого показника.

На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний період спрямовано 262,3 тис. грн., що відповідає 99,4% запланованого показника.

За рахунок коштів міського бюджету за звітний період надано:

  • матеріальної допомоги жителям міста на суму 124,7 тис. грн.;
  • компенсації особам, які надають соціальні послуги населенню згідно постанови КМУ № 558 на суму 259,9 тис. грн.;
  • пільг учасникам АТО на оплату житлово-комунальних послуг на суму 23,6 тис. грн.;
  • фінансової підтримки ветеранській організації на суму 4,5 тис.грн.

За рахунок власних доходів міського бюджету у 2016 році спрямовано:

12,0 тис.грн. на виконання Програми щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки»;

31,0 тис.грн. на виконання міської комплексної Програми підтримки, сприяння становленню і розвитку дітей, молоді та сімей міста Малина на 2016-2020 роки;

207,2 тис.грн. на виконання міської Програми оздоровлення дітей та відпочинку дітей міста Малина на 2016-2020 роки (придбано путівки на оздоровлення 59 дітей).

На утримання органу місцевого самоврядування за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 7958,5 тис. грн., що  відповідає 98,3 % запланованого показника. Питома вага коштів, використаних на утримання виконавчого комітету та його структурних підрозділів в загальній сумі видатків загального фонду бюджету міста становить 4,1 %. У порівнянні з попереднім роком видатки на утримання органу місцевого самоврядування зросли на              1830,5 тис.грн. або на 29,9%.

Обсяг асигнувань, спрямованих на фінансування галузі «Культура» у звітному періоді склав 5161,4 тис. грн., що відповідає 99,4% запланованого показника. Найбільшу питому вагу у зазначених витратах становлять асигнування на утримання  школи мистецтв – 3984,5 тис. грн. (77,2%). Із загального обсягу фінансування галузі 4655,9 тис.грн. (90,2%) спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями та 371,7 тис.грн. (7,2%) використано на оплату спожитих енергоносіїв. У порівнянні з попереднім звітним роком витрати на утримання галузі культури зросли на 538,1 тис.грн., або на 11,6%.

В 2016 році за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету придбано музичних інструментів та технічних засобів для дитячої школи мистецтв на суму 11,0 тис.грн. Крім того, за рахунок власних доходів міського бюджету спрямовано 16,0 тис.грн. на виконання міської Програми розвитку культури міста «Культурна політика – наше спільне надбання і турбота» на 2016-2018 роки.

За звітний період видатки по галузі «Фізична культура і спорт» склали  1468,5 тис. грн., що відповідає 99,4 % запланованого показника. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи у 2016 році використано 1204,9 тис. грн., що відповідає 82,0 % видатків галузі. Також за звітний період  103,4 тис. грн. спрямовано на утримання Центру «Спорт для всіх» та 160,2 тис. грн. використано на проведення загальноміських спортивних заходів на виконання  міської Програми розвитку фізичної культури та спорту та Програми розвитку спортивного туризму.

За 2016 рік з загального фонду міського бюджету за виконані роботи по благоустрою міста перераховано 4070,4 тис. грн., в тому числі погашено кредиторську заборгованість за 2015 рік на суму 131,4 тис. грн.  У порівнянні з попереднім звітним роком (без погашеної заборгованості минулих років) зазначені витрати зросли  на 53,8%, або на 1377,7 тис. грн.  Також за звітний період 1025,4 тис.грн. спрямовано на видатки, пов»язані з ремонтом та утриманням міських доріг, що  відповідає 91,8% запланованого показника.

За звітний період за рахунок коштів міського бюджету відшкодовано різницю між розміром тарифів на послуги водопостачання, що затверджувалися рішенням органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво на суму 552,8 тис. грн.

У 2016 році з міського бюджету по загальному фонду спрямовано 6,8 тис.грн.  на виконання комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території міста Малина від надзвичайних ситуацій на 2016-2010 роки, а саме на поточний ремонт трьох гідрантів.

Обсяг асигнувань, перерахованих із загального фонду бюджету міста за КТКВ 250404 «Інші видатки» становить 234,3тис.грн. Зазначені кошти спрямовувались на фінансування програми «Проведення археологічних досліджень на території міста Малина протягом 2015-2020 років» (49,9тис.грн.), Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення колективів та окремих громадян, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2016 роки (114,6 тис.грн.), висвітлення діяльності ради та виконавчого комітету (24,2 тис.грн.), сплату судового збору (20,8 тис.грн.), членських внесків до АМУ (6,7 тис.грн.), виготовлення проектів землеустрою та технічної документації на комунальне майно (18,1 тис.грн.).

З міського бюджету в 2016 році перераховано 22,0 тис.грн. субвенції з державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  на виконання міських прогам, а саме:

– міської Програми сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на території м.Малина на 2016-2018р. «Доступне казначейство» – 12,0тис.грн.,

– міської комплексної Програми  запобігання злочинності у м.Малині на 2016-2020 роки – 5,0тис.грн.

– Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території міста Малин від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки – 5,0тис.грн.

 

Із спеціального фонду міського бюджету за звітний період проведено видатків на суму 13283,0 тис. грн. Із зазначених коштів на витрати  бюджету розвитку спрямовано 10395,3 тис. грн. (додаток 3), в тому числі за рахунок:

власних надходжень до бюджету розвитку  – 1180,3тис.грн. (в т.ч. за рахунок залишку коштів на початок року – 484,5 тис.грн.);

коштів, переданих з загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) -3418,3 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3174,9 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, а також для інвалідів з числа військовослужбовців – 1073,8 тис.грн.;

іншої субвенції з обласного бюджету – 1441,0 тис.грн.;

іншої субвенції з районного бюджету, бюджетів сільських та селищної рад – 107,0 тис.грн.;

В 2016 році з міського бюджету по спеціальному фонду профінансовано внески до статутного капіталу  КП «Паперовик» на суму 125,0 тис.грн. та ДКП «Малинміськводоканал» на суму 50,0тис.грн.

В 2016 році за рахунок надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва перераховано       195,8 тис.грн. за виконані роботи з інвентаризації землі.

Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі           5,2 тис.грн. використано на коригування проектно-коштористної документації на капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистку ставків в парку                  ім. Миклухо-Маклая  та 90,6 тис. грн. – на утримання парку.

За рахунок коштів фонду соціально-економічного розвитку міста встановлено металопластикові вікна (7,4 тис. грн.), придбано кондиціонер (17,7 тис. грн.) для операційного блоку ММРТМО та забезпечено фінансування міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки (4,9 тис.грн.).