Архівний відділ виконавчого комітету міської ради

Адреса:     м. Малин, вул. В.Стуса, 23
Начальник:     Радок Неля Йосипівна
Телефон:     (04133) 5-37-32
E-mail:     malinarhiv@ukr.net
Інформація про архівний відділ:
Основними завданнями відділу є :
– реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою на території міста;
– забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд і архівні установи;
– забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
– Складає і за погодженням керуючого справами, державного архіву області подає на затвердження виконавчого комітету плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.
– Забезпечує зберігання, облік і охорону:
– документів Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
– документів Національного архівного фонду, що утворилися у процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;
– документів особового походження, що надійшли до відділу;
– фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста;
– документів, переданих в установленому законом порядку, на постійне чи тимчасове зберігання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об”єднаннями громадян;
– друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інформаційної роботи;
– облікових документів і довідкового матеріалу до документів.
– Організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.
– Готує матеріали для проведення державним архівом області державної реєстрації документів Національного архівного фонду фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.
– Складає і за погодженням з керуючим справами, державним архівом області подає на затвердження виконавчого комітету міської ради список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.
– Приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об”єднань.
– Приймає на зберігання архівні документи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій, що ліквідуються без визначення правонаступників.
– Контролює та перевіряє ведення діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форм власності, роботу їх архівних підрозділів, умови зберігання документів у них, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів.
– Інформує виконавчий комітет, державний архів області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
– Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи і організації джерела комплектування відділу та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про них державному архіву області.
– Передає за згодою державного архіву області у визначені ним терміни документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.
– Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.
– Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам; публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду.
– Видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, громадянам – довідки соціально-правового характеру, а також іншим шляхом задовольняє запити юридичних і фізичних осіб щодо використання архівної інформації.
– Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ
 
Перелік ліквідованих установ на території м. Малина, документи з особового складу яких зберігаються в архівному відділі виконавчого комітету Малинської міської ради станом на 15.05.2019 року

з/п

Повна назва фонду

(назва установи)

Крайні дати

справ у фонді (роки)

2  ВАТ «Малинський дослідно-експериментальний завод» 1956-2002
3 ВАТ «Тепломережа» 1992-2003
4 Міське державне готельне підприємство «Україна» 1993-1998
5 ПП «Технобум» 2001-2003
6 ТОВ «Максим» 1992-1995
7 Міський привокзальний ринок 1999-2005
8 ПП «Малинриба» 1996-2002
9 ВАТ  «Житомир нафтопродукт» 1961-1998
10 Дитячий садок №9 «Ромашка» 1974-1991
11 ДПССПМК «Спецмонтаж-5» 1993-2005
12 ТОВ «Планета – Рейл» 2004-2006
13 Малинське целюлозно – паперове експериментальне виробництво 1984-2004
14 Окружна виборча комісія 2006р. 2006
15 Малинська міська виборча комісія 2010р 2010
16 ТОВ «Будмакс» 2004-2011
17 Окружна виборча комісія 2012р. 2012
18 ПП «Промінь- Тех» 2008-2009
19 ВАТ «Малинська швейна фабрика» 1965-2006
20 ПП «Риолан» 2008-2011
21 ДП «Малинський маслосирзавод» 1979-1999
22 Малинська міська виборча комісія 2014р. 2014
23 Малинське державне виробниче підприємство комунального господарства 1946-2013
24 ПАТ «Автопарк-11845» 1964-2014
25 Малинська міська виборча комісія 2015р. 2015
26 ПП «Папірус» 2003-2017
27 Малинський МЦФЗН «Спорт для всіх» 2011-2018