Звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік

За 2019 рік до загального фонду міського бюджету надійшло 129619,7 тис. грн. власних і закріплених доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що на 1005,5 тис. грн., або на 0,8% більше уточненого запланованого показника (додаток 1). Протягом звітного періоду план власних доходів уточнено в сторону збільшення на  4979,0 тис. грн., або на 4,0%.

У порівнянні з попереднім роком зазначені доходи зросли на 21098,8 тис. грн., або на 19,4%. Забезпечено виконання за всіма видами доходів крім акцизного податку.

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у власних доходах загального фонду складає 62,1%. За звітний період отримано 80512,4 тис. грн. податку, що на 13639,7 тис. грн., або на 20,4% більше надходжень 2018 року.

Протягом звітного року до міського бюджету надійшло 19037,0 тис. грн. єдиного податку, питома вага якого у власних доходах загального фонду становить 14,7%. Виконання уточненого плану зазначеного податку забезпечено на 100,5%. У порівнянні з 2018 роком надходження єдиного податку зросли на 15,0%.

Одним із суттєвих джерел надходжень до бюджету є податок на майно, питома вага якого у власних доходах загального фонду становить 14,2%.    Податок на майно включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок. Так, за звітний період до міського бюджету надійшло 13474,8 тис. грн. плати за землю, що на 4271,5 тис. грн.  більше фактичних надходжень за попередній рік. Збільшення надходжень відбулося внаслідок скасування державою пільги по сплаті податку на земельні ділянки, надані для залізниці у межах смуг відведення. В результаті скасування пільги бюджет міста додатково отримав 3731,7 тис. грн. земельного податку від Державного територіального галузевого об’єднанням «Південно-західна залізниця».

Обсяг отриманого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становить 4881,3 тис. грн., що на 73,6 тис. грн., або на 1,5% більше уточненого плану. У порівнянні з 2018 роком надходження цього податку зросли на 475,4 тис. грн., або на 10,8%, що пов’язано із збільшенням рівня мінімальної заробітної плати на початок звітного року в порівнянні з попереднім, який застосовується для обрахування розміру податку за  1 квадратний метр нерухомості. Транспортного податку надійшло 14,6 тис. грн.

Протягом 2019 року до бюджету міста надійшло 5757,1 тис. грн. акцизного податку, що на 9,5 тис. грн. менше запланованого та на 19,1 тис. грн. менше надходжень 2018 року. Таке зменшення відбулося внаслідок зменшення коефіцієнтів розподілу частки акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію пального у І та ІІ півріччі 2019 році відповідно на 19,2% та 14,7 % у порівнянні з 2018 роком.

Складовою доходної частини міського бюджету є міжбюджетні трансферти. За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло 8396,7 тис. грн. дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету,  128,4 тис. грн. дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету, 37196,3 тис. грн. освітньої субвенції, 19156,8 тис. грн. медичної субвенції та 1996,4 тис. грн. субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що відповідає запланованим показникам.

З державного бюджету за 2019 рік отримано 754,6 тис. грн. субвенції на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу, що на 449,8 тис. грн. менше уточненого плану,   30059,7 тис. грн. субвенції на виплату допомог сім’ям  з дітьми, що на 3713,3 тис. грн. менше плану, 25148,7 тис. грн. субвенції  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що на 4,3 тис. грн. менше плану та 327,5 тис. грн. субвенції на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 12,1 тис. грн. менше плану. Також з державного бюджету отримано 558,9 тис. грн. субвенції на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності, що на 2217,9 тис. грн. менше запланованого внаслідок повернення вказаних коштів до держбюджету у зв’язку з закінченням бюджетного року.

За 2019 рік до загального фонду бюджету міста надійшло 3612,0 тис. грн. інших субвенцій з обласного, районного бюджетів та бюджетів сільських, селищних рад, що на 115,7 тис. грн. менше плану. Це пов’язано з поверненням невикористаних коштів місцевим бюджетам у зв’язку з закінченням бюджетного року. Крім того, до міського бюджету надійшло 369,7 тис. грн. субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, що відповідає річному плану, 524,7 тис. грн. субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та 593,7 тис. грн. субвенції на забезпечення якісної, сучасної і доступної  загальної середньої освіти «Нова українська школа», що відповідно на 16,8 тис. грн. та 2,7 тис. грн. менше запланованого показника внаслідок повернення вказаних коштів обласному бюджету у зв’язку з закінченням бюджетного року.

Протягом звітного періоду до міського бюджету надійшло субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 571,6 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 16413,6 тис. грн., що на 423,3 тис. грн. та 0,6 тис. грн. відповідно менше плану. Також протягом 2019 року надійшло 146,2 тис. грн. субвенції за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та 482,9 тис. грн. субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що відповідає річному уточненому плану.

Надходження спеціального фонду міського бюджету  за 2019 рік  склали 5433,6 тис. грн. при  уточненому плані 4895,1 тис. грн. Виконання затвердженого показника доходів спеціального фонду становить 111,0%.

Із загальної суми надходжень спеціального фонду до бюджету розвитку надійшло 2242,2 тис. грн., в тому числі 548,9 тис. грн.  пайової участі у розвиток інфраструктури міста, 980,9 тис. грн. коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення, 354,0 тис. грн. надходжень від відчуження комунального майна та 358,4 тис. грн. іншої субвенції з місцевих бюджетів.  У порівнянні з попереднім роком надходження бюджету розвитку зменшилися  на 50,8 тис. грн.

Із загальної суми надходжень до спеціального фонду за 2019 рік надійшло 202,0 тис. грн. екологічного податку та  2988,2 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ міста.

В цілому доходи міського бюджету за 2019 рік склали 281491,7 тис. грн. (в тому числі 276058,1 тис. грн. – доходи загального фонду та 5433,6 тис. грн. – спеціального фонду), що на 32551,9 тис. грн., або на 10,4% менше, ніж за 2018 рік.

За 2019 рік за рахунок коштів міського бюджету проведено видатків на суму 280717,1 тис. грн., з яких 262804,6 тис. грн. – видатки загального фонду та 17912,5 тис. грн. – спеціального фонду, що на 37723,9 тис. грн. менше, ніж за 2018 рік.

У розрізі економічної класифікації видатків загального фонду бюджету найбільшу питому вагу (55,8 % або 146634,1 тис. грн.) становлять асигнування на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ міста. У порівнянні з попереднім роком видатки на оплату праці з нарахуваннями зменшилися на 589,6тис. грн. у зв’язку з фінансуванням КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» з 01.01.2019 року Національною службою здоров’я.  На оплату спожитих енергоносіїв за звітний період спрямовано 18164,2 тис. грн., що відповідає 6,9 % видатків загального фонду. У порівнянні з 2018 роком зазначені видатки зросли на 248,3тис. грн. за рахунок зміни протягом року тарифів на оплату енергоносіїв. Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування становлять відповідно 1951,8 тис. грн. та 2998,8 тис. грн., що на 615,1 тис. грн. та 483,3 тис. грн. більше, ніж за 2018 рік.

В галузевому розрізі 38,9 % видатків загального фонду бюджету міста становлять асигнування на утримання галузі освіти. За 2019 рік на фінансування галузі спрямовано 102261,5 тис. грн., що на 7084,6 тис. грн., або на 7,4 % більше, ніж за 2018 рік. Із загального обсягу фінансування 84267,4 тис. грн., або 82,4 % спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освітніх закладів міста та 10483,4 тис. грн. (10,3 %) – на оплату спожитих енергоносіїв.

На утримання 6 закладів загальної середньої освіти за звітний період спрямовано 53745,1 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком витрати на утримання загальноосвітніх закладів міста зросли на 2269,2 тис. грн., або на 4,4 %. У зв’язку з недостатністю коштів освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників, на зазначені витрати спрямовано 1017,6 тис. грн. власних коштів міського бюджету. За рахунок власних доходів міського бюджету за звітний період використано 1549,2 тис. грн. на харчування учнів, що на 350,3 тис. грн., або на 29,2% більше, ніж в попередньому році.

На виконання міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Малина на 2016-2020 роки з міського бюджету використано 209,8 тис. грн. на функціонування пришкільних таборів, в яких оздоровлювалось 500 дітей.

На утримання  9 дошкільних закладів спрямовано 34103,7 тис. грн.  коштів міського бюджету, що становить 98,9 % запланованого показника та на  2439,3 тис. грн. (7,7%) перевищує витрати попереднього року. Із зазначених коштів 26086,5 тис. грн. спрямовано на оплату праці та 5124,9 тис. грн. – на оплату енергоносіїв, що становить відповідно 76,5% та 15,0% загального обсягу витрат закладів дошкільної освіти.

На фінансування галузі охорони здоров’я у звітному періоді спрямовано 47191,6 тис. грн., що відповідає 18,0 % видатків загального фонду міського бюджету. У порівнянні з 2018 роком зазначені видатки зменшилися на 9248,2 тис. грн., або на 16,4 % у зв’язку з переходом з 1 січня 2019 року Центру первинної медико-санітарної допомоги на прямі взаємовідносини з Національною службою здоров’я. Із загального обсягу фінансування галузі 39325,7 тис. грн. (83,3 %) спрямовано на фінансування КНП «Малинська міська лікарня», 3203,5 тис. грн. (6,8 %) – на фінансування Малинської стоматологічної поліклініки, 1744,1 тис. грн. (3,7 %) – на фінансування КНП «ЦПМСД» та 2918,3 тис. грн. спрямовано на придбання медикаментів, витратних матеріалів, обладнання тощо на виконання місцевих програм та централізованих заходів у сфері охорони здоров’я.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам медичних закладів спрямовано 32504,2 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв –  6737,2 тис. грн., що становить відповідно 68,9 % та 14,3 % видатків галузі.

За 2019 рік видатки міського бюджету на соціальний захист склали 64647,4 тис. грн., що відповідає 24,6 % видатків загального фонду бюджету. У звітному періоді за рахунок субвенції з державного бюджету відшкодовано пільг і субсидій  на суму 25903,4 тис. грн. Видатки проводились в межах отриманих коштів. Однак, фактичне нарахування пільг і субсидій перевищує обсяг отриманої субвенції, внаслідок чого на кінець року обліковується кредиторська заборгованість у сумі 14,3 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету виплачено допомог та компенсацій сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та інвалідам внаслідок психічного розладу та особам, які досягли пенсійного віку на суму 30059,6 тис. грн. Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня. За рахунок  субвенції з державного бюджету використано 327,5 тис. грн. на виплату грошового забезпечення батькам у прийомних сім’ях.

На утримання територіального центру соціального обслуговування населення за звітний період використано 3271,4 тис. грн., що відповідає 99,5 % плану.

На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2019 рік використано 958,3 тис. грн., що відповідає 99,3 % запланованого показника.

За рахунок коштів міського бюджету на виконання міських програм за звітний період надано:

  • матеріальної допомоги громадянам міста на суму 334,5 тис. грн.;
  • компенсації особам, які надають соціальні послуги населенню згідно постанови КМУ №558 на суму 265,1 тис. грн.;
  • пільг учасникам АТО та почесним громадянам міста на оплату житлово-комунальних послуг на суму 3,4 тис. грн.;
  • фінансової підтримки ветеранським організаціям міста – 126,1 тис. грн.;

У 2019 році за рахунок власних коштів міського бюджету на виконання міської комплексної цільової програми надання пільг окремим категоріям населення міста Малина на період 2018-2020 роки перераховано 1500,0 тис. грн. компенсації за перевезення пільгових категорій  населення автомобільним транспортом, що відповідає запланованому показнику.

За звітний період 201,2 тис. грн. спрямовано на фінансування міської комплексної Програми підтримки, сприяння становленню і розвитку дітей, молоді та сімей міста Малина та міської Програми з національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста, 36,6 тис. грн. – на виконання міської Програми щодо забезпечення та захисту прав дітей. На виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей у звітному році 1312,4 тис. грн. спрямовано на оздоровлення дітей пільгових категорій.

Обсяг асигнувань, спрямованих на фінансування галузі культури у звітному періоді склав 3020,1 тис. грн., що відповідає 99,5% запланованого показника. У порівнянні з попереднім роком витрати на утримання галузі зросли на 824,6 тис. грн. (37,6%). Із загального обсягу витрат 1992,3 тис. грн. спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями та 130,4 тис. грн. – на оплату спожитих енергоносіїв, що становить відповідно 66,0% та 4,3% видатків галузі. Із загального обсягу фінансування галузі культури на виконання міських програм спрямовано 352,3 тис. грн., що становить 11,7% видатків галузі.

Видатки по галузі «Фізична культура і спорт» за 2019 рік склали 3153,4 тис. грн., що відповідає 97,4% запланованого показника. У порівнянні з попереднім роком  витрати на утримання галузі збільшились на 427,5 тис. грн., або на 15,7%. Із загального обсягу фінансування на оплату праці спрямовано 2257,3 тис.грн. (71,6%) та 139,9 тис. грн. (4,4%) – на оплату спожитих енергоносіїв.  На утримання дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період  використано 2646,5 тис. грн., що відповідає 83,9% обсягу фінансування галузі. За 2019 рік за рахунок коштів міського бюджету 506,9 тис. грн. спрямовано  на фінансування міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на проведення спортивних заходів та змагань.

На утримання органу місцевого самоврядування за рахунок коштів міського бюджету використано 24320,9 тис. грн., що  відповідає 99,2% запланованого показника. У порівнянні з попереднім роком витрати зросли на 4076,7 тис. грн., або на 20,1%. Питома вага використаних коштів в загальній сумі видатків міського бюджету становить 9,3 %.

За 2019 рік із загального фонду міського бюджету на фінансування галузі житлово-комунального господарства спрямовано 14659,8 тис. грн., що на 2523,4 тис. грн., або на 20,8% більше, ніж за 2018 рік. Зокрема, на виконання міської Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м. Малина, Програми будівництва, утримання та ремонту кладовищ м. Малина та Програми гуманного та цивілізованого регулювання чисельності безпритульних тварин перераховано 11469,0 тис. грн., що відповідає 98,9% запланованого показника. У порівнянні з попереднім роком зазначені видатки зросли  на 1988,4 тис. грн., або на 21%.

За звітний період на погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 1535,0 тис. грн., що на 1104,1 тис. грн., або на 41,8% менше, ніж в 2018 році.

На виконання програми благоустрою та розвитку комунального господарства з міського бюджету використано 1560,4 тис. грн. на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, що відповідає запланованому показнику.

Протягом 2019 року на утримання автомобільних доріг за рахунок власних коштів міського бюджету використано  2799,6 тис. грн., що на 14,9 тис. грн. більше таких витрат за 2018 рік.

Крім того, за звітний період із загального фонду бюджету міста 360,3 тис. грн. спрямовано  на виконання програми «Безпечне місто», 50,0 тис. грн. – програми «Проведення археологічних досліджень на території міста Малина протягом 2015-2020 років», 100,0 тис. грн. – Програми розвитку туризму в м. Малині, 40,0 тис. грн. – програми з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків м. Малина.

Також за рахунок власних коштів міського бюджету до державного бюджету передано субвенції на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, а саме: міської Комплексної програми забезпечення Малинського об»єднаного міського військового комісаріату – 14,8 тис. грн., Програми розвитку Малинського управління ГУ ДФС у Житомирській області щодо облаштування сервісного центру обслуговування платників – 5,0 тис. грн. та Комплексної програми профілактики злочинності у м. Малині – 26,0 тис. грн.

Із спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік проведено видатків на суму 17912,5 тис. грн. Так, з бюджету розвитку за рахунок власних коштів міського бюджету та субвенцій з різних рівнів бюджетів використано 14719,9 тис. грн. (додаток 3) на видатки капітального характеру.

За звітний період на виконання міської Програми охорони навколишнього природного середовища на період 2017-2019рр. кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 180,0 тис. грн. спрямовано на утримання міського парку ім. Миклухи-Маклая, 29,7 тис. грн. – на проведення хімічного аналізу повітря в місті та 15,4 тис. грн. – на виготовлення проектної документації на реконструкцію з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм в м. Малині. Також у 2019 році перераховано 849,6 тис.грн. попередньої оплати на проведення робіт з реконструкції з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм в м. Малині, з яких 558,9 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення природоохоронних заходів та 290,7 тис.грн. співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (бюджет розвитку).

Бюджетними установами міста використано 2 714,6 тис. грн. власних надходжень (в т.ч. 779,1 тис. грн. – закладами охорони здоров’я, 1 745,7 тис. грн. – закладами освіти та спорту, 142,8 тис. грн. – територіальним центром та 47,0 тис. грн. – закладами культури), які зараховувалися на спеціальні рахунки установ і спрямовувалися на придбання продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, медикаментів,  на  оплату комунальних послуг та проведення інших видатків.