Звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік

За І півріччя 2019 року до загального фонду міського бюджету надійшло 62460,3тис.грн.  власних і закріплених доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що на 305,9 тис.грн., або на 0,5% більше уточненого запланованого показника (додаток 1). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зазначені доходи зросли на 11328,1тис.грн., або на 22,2%. Забезпечено виконання за всіма видами доходів.

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у власних доходах загального фонду складає 62,0 %. За звітний період отримано 38741,7 тис. грн. податку, що на 8056,6 тис. грн., або на 26,3% більше надходжень за І півріччя  2018 року.

Протягом звітного періоду до міського бюджету надійшло 9635,6 тис.грн. єдиного податку, питома вага якого у власних доходах загального фонду становить 15,4%. Виконання уточненого плану зазначеного податку забезпечено на 100,6%. У порівнянні з січнем-червнем 2018 року надходження єдиного податку зросли на 21,0%.

Одним із суттєвих джерел надходжень до бюджету є податок на майно, питома вага якого у власних доходах загального фонду становить 13,8%.    Податок на майно включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок. Так, за звітний період до міського бюджету надійшло 6233,9 тис. грн. плати за землю, що на 1731,8 тис.грн. більше фактичних надходжень за І півріччя 2018 року.

Обсяг отриманого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становить 2416,3 тис.грн., що на 11,6 тис.грн., або на 0,5% більше уточненого плану. У порівнянні з січнем-червнем 2018 року надходження цього податку зросли на 256,0 тис.грн., або на 11,9%, що пов’язано із збільшенням рівня мінімальної заробітної плати на початок звітного року в порівнянні з попереднім, який застосовується для обрахування розміру податку за 1 квадратний метр нерухомості.

Протягом звітного періоду до бюджету міста надійшло 2923,7тис.грн. акцизного податку, що на 22,5 тис.грн. більше запланованого та на 246,2 тис.грн. більше  надходжень  за аналогічний період 2018 року.

Складовою доходної частини міського бюджету є міжбюджетні трансферти. За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло 4146,2 тис.грн. дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, 22913,0 тис. грн. освітньої субвенції, 9578,4 тис.грн. медичної субвенції та 1796,4 тис.грн. субвенції на соціально-економічний розвиток, що відповідає плану. З державного бюджету за І півріччя 2019 року отримано 611,4 тис.грн. субвенції на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу, що на 74,2 тис.грн. менше уточненого плану, 14611,0 тис.грн. субвенції на виплату допомог сім’ям  з дітьми, що на 1002,4 тис.грн. менше плану, 22868,7 тис.грн. субвенції  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що на 1235,1 тис.грн. менше плану, 160,6 тис.грн. субвенції на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 79,4 тис.грн. менше плану та 2032,0тис.грн. інших субвенцій з обласного, районного бюджетів та бюджетів сільських, селищних рад, що 46,2 тис.грн. менше плану.

Крім того, до міського бюджету надійшло 369,7 тис.грн. субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань,  271,0 тис.грн. субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, 6610,8 тис.грн. субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції та 604,2 тис.грн. субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що відповідає плану.

Надходження спеціального фонду міського бюджету  за січень-червень    2019 року  склали 3481,3 тис.грн. при  уточненому плані 2324,3 тис. грн. Затверджений показник доходів спеціального фонду виконано на 149,8%.

Із загальної суми надходжень спеціального фонду до бюджету розвитку надійшло 1408,8 тис.грн., в тому числі 354,1 тис.грн.  пайової участі у розвиток інфраструктури міста, 495,0 тис.грн. коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення, 277,4 тис.грн. надходжень від відчуження комунального майна та 282,3 тис.грн.  інших субвенцій з обласного, районного бюджетів та бюджетів сільських, селищних рад. У порівнянні з  І півріччям 2018 року надходження бюджету розвитку зменшилися  на 48,5 тис.грн.

Із загальної суми надходжень до спеціального фонду за звітний період надійшло 112,5 тис.грн. екологічного податку та 1959,3 тис.грн. власних надходжень бюджетних установ міста.

В цілому доходи міського бюджету за І півріччя 2019 року склали 153381,7тис.грн. (в тому числі 149900,4 тис.грн. – доходи загального фонду та 3481,3 тис.грн. – спеціального фонду).

За 1 півріччя 2019 року за рахунок коштів міського бюджету проведено видатків на суму 141029,1 тис. грн. (додаток 2), з яких 134533,1 тис. грн. – видатки загального фонду та 6 496,0 тис. грн. – спеціального фонду, що на 36275,1 тис. грн. менше, ніж за аналогічний період 2018 року.

У розрізі економічної класифікації зазначених видатків найбільшу питому вагу (50,8% або 68316,4 тис. грн.) становлять асигнування на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ міста. На оплату спожитих енергоносіїв за звітний період спрямовано 10611,5 тис. грн, що відповідає 7,9 % видатків загального фонду. На поточне утримання бюджетних установ використано 13412,1 тис. грн. Із цієї суми видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування становлять відповідно 905,1 тис. грн. та 1402,9 тис. грн.

В галузевому розрізі 37,9% видатків загального фонду бюджету міста становлять асигнування на утримання галузі освіти. За І півріччя 2019 року на фінансування галузі спрямовано 50967,2 тис. грн., що на 3174,9 тис. грн., або на 6,64% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Із загального обсягу фінансування 41760,8 тис. грн., або 81,9% спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освітніх закладів міста та 6456,5 тис. грн. (12,7%) – на оплату спожитих енергоносіїв.

На утримання 6 загальноосвітніх закладів за звітний період спрямовано 27643,6 тис. грн. У порівнянні з 1 півріччям 2018 року витрати на утримання загальноосвітніх закладів міста зросли на 1980,7 тис. грн., або на 7,7%.

На утримання  9 дошкільних закладів спрямовано 16030,3 тис. грн. власних коштів міського бюджету, що становить 94,1% запланованого показника та на 570,3 тис. грн. перевищує витрати 1 півріччя минулого року.

На утримання галузі охорони здоров’я у звітному періоді спрямовано 20731,8 тис. грн., що відповідає 15,4% видатків загального фонду міського бюджету. Із зазначених коштів 17364,0 тис. грн. (83,8%) спрямовано на утримання МРТМО, 1525,5 тис. грн.  (7,4%) – на утримання стоматологічного об’єднання, 550,4 тис. грн. (2,6%) – на фінансування ЦПМСД та 1291,9 тис. грн. направлено на придбання медикаментів на виконання програм та централізованих заходів у сфері охорони здоров’я. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року витрати на утримання галузі охорони  здоров’я зменшилися на 3695,9 тис. грн., або на 15,1 % у зв’язку з переходом з 1 січня 2019 року Центру первинної медико-санітарної допомоги на прямі взаємовідносини з Національною службою здоров’я. Із загального обсягу витрат галузі на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам медичних закладів спрямовано 14439,2 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв – 3611,3 тис. грн., що становить відповідно 69,6% та 17,4 % видатків галузі.

За 1 півріччя 2019 року видатки міського бюджету на соціальний захист населення склали 42035,9 тис. грн., що відповідає 31,2 % видатків загального фонду бюджету. У звітному періоді за рахунок субвенції з державного бюджету відшкодовано пільг і субсидій  на суму 23412,1 тис. грн. Видатки проводились в межах отриманих коштів. Однак, фактичне нарахування пільг і субсидій перевищує обсяг отриманої субвенції, внаслідок чого обліковується кредиторська заборгованість у сумі 1108,1 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету виплачено допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та інвалідам внаслідок психічного розладу  на суму 14611,0 тис. грн. Станом на 01.07.19 р.   кредиторська заборгованість відсутня. За рахунок  субвенції з державного бюджету використано 160,6 тис. грн. на виплату грошового забезпечення батькам у прийомних сім’ях.

На утримання територіального центру соціального обслуговування населення використано 1 482,9 тис. грн., що відповідає 89,3 % плану.

На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 1 півріччя поточного року використано 421,7 тис. грн., що відповідає 84,3 % запланованого показника.

За рахунок коштів міського бюджету за звітний період надано:

  • матеріальної допомоги громадянам міста на суму 168,4 тис. грн.;
  • компенсації особам, які надають соціальні послуги населенню згідно постанови КМУ №558 на суму 132,7 тис. грн.;
  • пільг учасникам АТО на оплату житлово-комунальних послуг на суму 1,6 тис. грн.;
  • фінансової підтримки ветеранським організаціям міста на суму 40,5 тис. грн.

За 1 півріччя поточного року 148,8 тис. грн. спрямовано на фінансування міської комплексної Програми підтримки, сприяння становленню і розвитку дітей, молоді та сімей міста Малина, міської програми з національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста та 805,3 тис. грн. спрямовано на оздоровлення дітей пільгових категорій.

Обсяг асигнувань, спрямованих на фінансування галузі культури у звітному періоді склав 979,6 тис. грн., що відповідає 68,9 % запланованого показника. У порівнянні з 1 півріччям попереднього року витрати на утримання галузі зросли на 124 тис. грн. (14,5 %). Із загального обсягу витрат 828,8 тис. грн. спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями та 65,3 тис. грн. – на оплату спожитих енергоносіїв, що становить відповідно 84,6 % та 6,7 % видатків галузі.

Видатки за звітний період по галузі «Фізична культура і спорт» склали 1252,1 тис. грн., що відповідає 71 % запланованого показника. У порівнянні з 1 півріччям 2018 року витрати на утримання галузі зменшилися на 21,5 тис. грн., або на 1,7 % у зв’язку з припиненням функціонування центру «Спорт для всіх». За звітний період 1054,9 тис. грн. використано на утримання дитячо-юнацької спортивної школи та 197,2 тис. грн. – на проведення загальноміських спортивних заходів.

На утримання органу місцевого самоврядування за рахунок коштів міського бюджету використано 9752,9 тис. грн., що  відповідає 85,7% запланованого показника. Питома вага використаних коштів в загальній сумі видатків міського бюджету становить 7,2 %.

За 1 півріччя поточного року з міського бюджету за виконані роботи по благоустрою міста перераховано 6207,5 тис. грн., що на 1336,5 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. На відшкодування різниці в тарифах  спрямовано 930,0 тис. грн., що відповідає запланованому показнику. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зазначені видатки зменшилися на 520 тис. грн.

Із спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя поточного року проведено видатків на суму 6496,0 тис. грн. Так, станом на 1 липня з бюджету розвитку використано 4828,9 тис. грн. (додаток 3), в тому числі 2675,7 тис. грн. за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток територій та 22,5 тис. грн. за рахунок субвенції на надання підтримки особам з особливими потребами.

За звітний період кошти фонду охорони навколишнього природного середовища використані у сумі 88,9 тис. грн. на утримання міського парку ім. Миклухи-Маклая та 29,7 тис. грн. на проведення лабораторних досліджень повітря.

Бюджетними установами міста використано 1413,9 тис. грн. власних надходжень (в т.ч. 457,4 тис. грн. – закладами охорони здоров’я, 896,9 тис. грн. – закладами освіти та спорту, 37,9 тис. грн. – територіальним центром та 21,7 тис. грн. – закладами культури), які зараховувалися на спеціальні рахунки установ і спрямовувалися на придбання продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, медикаментів,  на  оплату комунальних послуг та проведення інших видатків.