Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік

За 2018 рік до загального фонду міського бюджету надійшло 108520,9тис.грн.  власних і закріплених доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що на 64,7 тис.грн., або на 0,1% більше уточненого запланованого показника (додаток 1). Протягом звітного періоду план власних доходів уточнено в сторону збільшення на  11967,5 тис.грн., або на 12,4%.

У порівнянні з попереднім роком зазначені доходи зросли на 20428,3тис.грн., або на 23,2%. Забезпечено виконання за всіма видами доходів крім податку на доходи фізичних осіб.

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у власних доходах загального фонду складає 61,6 %. За звітний період отримано 66872,7 тис. грн. податку, що на 14936,0 тис.грн., або на 28,8% більше надходжень 2017 року.

Протягом року до міського бюджету надійшло 16554,5 тис.грн. єдиного податку, питома вага якого у власних доходах загального фонду становить 15,3%. Виконання уточненого плану зазначеного податку забезпечено на 101,3%. У порівнянні з 2017 роком надходження єдиного податку зросли на 41,9%.

Одним із суттєвих джерел надходжень до бюджету є податок на майно, питома вага якого у власних доходах загального фонду становить 12,5%.    Податок на майно включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок. Так, за звітний період до міського бюджету надійшло 9203,3 тис. грн. плати за землю, що на 2091,4 тис.грн. менше фактичних надходжень за попередній рік. Зменшення надходжень відбулося внаслідок надання державою пільги по земельному податку на земельні ділянки, надані для залізниці у межах смуг відведення. В результаті наданих пільг бюджет міста не отримав 2714,0 тис.грн. земельного податку від Державного територіального галузевого об’єднанням «Південно-західна залізниця».

Обсяг отриманого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становить 4405,9 тис.грн., що на 67,5 тис.грн., або на 1,6% більше уточненого плану. У порівнянні з 2017 роком надходження цього податку зросли на 1651,4 тис.грн., або на 60%, що пов’язано із збільшенням рівня мінімальної заробітної плати на початок звітного року в порівнянні з попереднім, який застосовується для обрахування розміру податку за                  1 квадратний метр нерухомості.

Протягом 2018 року до бюджету міста надійшло 5776,2 тис.грн. акцизного податку, що на 45,1 тис.грн. більше запланованого та на 263,2 тис.грн. більше надходжень 2017 року.

Складовою доходної частини міського бюджету є міжбюджетні трансферти. За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло 9050,7 тис.грн. дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету,  1000,0 тис.грн. дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету, 29920,5 тис.грн. освітньої субвенції, 24732,7 тис.грн. медичної субвенції та 3803,5 тис.грн. субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що відповідає запланованим показникам.

З державного бюджету за 2018 рік отримано 1068,0 тис.грн. субвенції на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу, що менше на 22,8 тис.грн. від уточненого плану,              28894,8 тис.грн. субвенції на виплату допомог сім’ям  з дітьми, що на 444,2 тис.грн. менше плану, 69900,2 тис.грн. субвенції  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що на 3735,9 тис.грн. менше плану та 353,6 тис.грн. субвенції на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 57,2 тис.грн. менше плану.

За 2018 рік до загального фонду бюджету міста надійшло 2527,4 тис. грн. інших субвенцій з обласного, районного бюджетів та бюджетів сільських, селищних рад, що 343,8 тис.грн. менше плану, що пов»язано з поверненням невикористаних коштів місцевим бюджетам у зв’язку з закінченням бюджетного року. Крім того, до міського бюджету надійшло 1252,9 тис.грн. субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань,  327,0 тис.грн. субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та 671,7 тис.грн. субвенції на забезпечення якісної, сучасної і доступної  загальної середньої освіти «Нова українська школа», що відповідно на 96,9 тис.грн., 38,1 тис.грн. та 0,4 тис.грн. менше запланованого внаслідок повернення вказаних коштів обласному бюджету у зв’язку з закінченням бюджетного року.

Протягом звітного періоду до міського бюджету надійшло субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 3298,2 тис.грн, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі   22548,1 тис.грн. та 46,6 тис.грн. субвенції за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, що відповідає річному уточненому плану.

Надходження спеціального фонду міського бюджету  за 2018 рік  склали 6126,8 тис.грн. при  уточненому плані 5305,2 тис. грн. Виконання затвердженого показника доходів спеціального фонду становить 115,5%.

Із загальної суми надходжень спеціального фонду до бюджету розвитку надійшло 2293,0 тис.грн., в тому числі 278,9 тис.грн.  пайової участі у розвиток інфраструктури міста, 445,4 тис.грн. коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення, 591,5 тис.грн. надходжень від відчуження комунального майна та 977,2 тис.грн. іншої субвенції з місцевих бюджетів.  У порівнянні з попереднім роком надходження бюджету розвитку зменшилися  на 2095,3 тис.грн. через відсутність субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, що спрямовувалась до спеціального фонду.

Із загальної суми надходжень до спеціального фонду за 2018 рік надійшло 209,1 тис.грн. екологічного податку та  3623,2 тис.грн. власних надходжень бюджетних установ міста.

В цілому доходи міського бюджету за 2018 рік склали 314043,6 тис.грн. (в тому числі 307916,8 тис.грн. – доходи загального фонду та 6126,8 тис.грн. – спеціального фонду), що на 28426,8 тис.грн., або на 10% більше, ніж за 2017 рік.

За 2018 рік з міського бюджету проведено видатків на суму 318441,0 тис. грн. (додаток 2), з яких 299245,7 тис. грн. – видатки загального фонду та  19195,3 тис. грн. – спеціального фонду, що на 12,8 %, або на 36097,8 тис. грн. більше, ніж за 2017 рік.

У розрізі економічної класифікації зазначених видатків найбільшу питому вагу (49,2 % або 147223,7 тис. грн.) становлять асигнування на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ міста. У порівнянні з 2017 роком зазначені витрати зросли на 23660,3 тис.грн., або на 19,1%. На оплату спожитих енергоносіїв за звітний період спрямовано 17 915,9 тис.грн., що відповідає 6,0 % витрат загального фонду. У порівнянні з минулим роком видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зросли на 1703,4 тис. грн. за рахунок зростання тарифів.

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування становлять відповідно 1336,7 тис. грн. та 2515,5 тис. грн.,  що відповідно на 25,1% та 45,4% більше, ніж за 2017 рік.

Станом на 01.01.2019 відсутня кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати з нарахуваннями працівників установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету та з оплати спожитих енергоносіїв.

На кінець року обліковується кредиторська заборгованість у сумі            11257,0 тис. грн., що на 16486,5 тис.грн. менше, ніж на початок року. Така заборгованість в основному виникла у зв»язку з недостатністю державних субвенцій на надання пільг та житлових субсидій.

В галузевому розрізі 31,8% видатків загального фонду бюджету міста  становлять асигнування на утримання галузі освіти. На фінансування галузі за звітний період  спрямовано 95176,9 тис. грн., що на 22489,4 тис. грн., або на  30,9% більше, ніж за 2017 рік. Із загального обсягу фінансування на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освітніх закладів міста спрямовано 77211,9 тис. грн., або 81,1% загального обсягу фінансування галузі, що на 18407,5 тис.грн. (31,3,0%) більше, ніж за 2017 рік. На оплату спожитих енергоносіїв закладами освіти використано  11006,9 тис.грн., або 14,3% обсягу фінансування галузі, що на 1260,8 тис.грн. (12,9%) більше, ніж за 2017 рік.

На утримання загальноосвітніх навчальних закладів у звітному періоді спрямовано 51475,9 тис. грн., що на 9952,3 тис.грн., або на 24% більше витрат 2017 року. Із загального обсягу видатків 42882,4 тис. грн. використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями та 4750,3 тис.грн. – на оплату спожитих енергоносіїв. У зв»язку з недостатністю коштів освітньої субвенції  на оплату праці педагогічних працівників спрямовано 1954,8 тис.грн. власних коштів міського бюджету. За рахунок власних доходів міського бюджету за звітний період використано 1198,9 тис.грн. на харчування учнів, що у 2,3 рази більше, ніж в попередньому році.

На утримання  9 дошкільних закладів із загального фонду бюджету спрямовано 31664,4 тис. грн., що відповідає запланованому показнику та на 5060,5 тис.грн., або на 19,0%  перевищує витрати 2017 року.

За рахунок  субвенції з державного бюджету використано  353,6 тис. грн. на виплату грошового забезпечення батькам у прийомній сім’ї та будинку сімейного типу.

На утримання закладів охорони здоров’я в 2018 році із загального фонду міського бюджету спрямовано 56439,8 тис. грн., що складає 18,9 % загального обсягу видатків. У порівнянні з 2017 роком видатки на утримання галузі зросли на 5744,8 тис. грн., або на 11,3%.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів охорони здоров»я спрямовано 44567,5 тис.грн., що відповідає 80% видатків галузі. У порівнянні з попереднім роком витрати на оплату праці зросли на 3754,5 тис.грн., або на 9,2 %. На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано 5857,4 тис. грн. (10,4 % витрат галузі), що на 677,3 тис.грн., або на 13,1% більше таких витрат за 2017 рік.

Із загального обсягу фінансування галузі охорони здоров»я на утримання МРТМО спрямовано 35096,8 тис.грн., Центру первинної медико-санітарної допомоги – 15582,1 тис.грн., стоматологічного об»єднання – 2956,9 тис.грн. На забезпечення заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за звітний період використано 992,3 тис.грн., з яких 896,4 тис.грн. – за рахунок коштів державного бюджету, 52,0 тис.грн. – коштів міського бюджету та 44,0 тис.грн. – районного бюджету. За рахунок державної субвенції 1252,9 тис.грн. використано на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

За звітний період на фінансування міських та районних програм в галузі охорони здоров»я використано 414,7 тис.грн. з міського бюджету та 114,7 тис.грн. – з районного бюджету.

За 2018 рік видатки міського бюджету на соціальний захист населення склали 106974,6 тис. грн., що відповідає 35,7 % видатків загального фонду бюджету.

У звітному періоді за рахунок субвенції з державного бюджету відшкодовано пільг і субсидій  на суму 70968,2 тис.грн. Видатки здійснювались в межах отриманих коштів. Однак, фактичне нарахування пільг і субсидій перевищує обсяг отриманої субвенції, внаслідок чого на кінець року обліковується кредиторська заборгованість у сумі  11165,5 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету виплачено допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та інвалідам внаслідок психічного розладу на суму 28894,8 тис.грн. На кінець року   кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

У 2018 році за рахунок власних коштів міського бюджету на виконання міської комплексної цільової програми надання пільг окремим категоріям населення міста Малина на період 2018-2020 роки перераховано 1600,0 тис.грн. компенсації за перевезення пільгових категорій  населення автомобільним транспортом, що відповідає запланованому показнику.

На утримання територіального центру соціального обслуговування населення використано 2911,8 тис.грн., що відповідає затвердженому плану. У порівнянні з 2017 роком витрати на утримання установи зросли на 376,0 тис.грн., або на 14,8%.

На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний період спрямовано 751,7 тис. грн., що відповідає запланованому показнику. У порівнянні з попереднім роком витрати на утримання Центру зросли на 333,5 тис.грн., або на  79,7 %., що пов»язано з заповненням вакантних посад.

На виконання міських програм за рахунок коштів міського бюджету за звітний період надано:

  • матеріальної допомоги громадянам міста на суму 223,2 тис. грн.;
  • компенсації особам, які надають соціальні послуги населенню на суму  252,5  тис. грн.;
  • пільг учасникам АТО на оплату житлово-комунальних послуг на суму       1,8 тис. грн.

Протягом звітного року 55,8 тис.грн. спрямовано на фінансування міської комплексної Програми підтримки, сприяння становленню і розвитку дітей, молоді та сімей міста Малина на 2016-2020р.р., 36,6 тис.грн. – міської цільової програми щодо забезпечення та захисту прав дітей у м.Малині на 2017-2018 роки та 566,9 тис.грн. – на фінансування міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Малина на 2016-2020 роки.

У 2018 році з бюджету міста  надано фінансову підтримку міській ветеранській організації на суму 4,9 тис. грн. та відокремленому підрозділу ГО «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «Схід» на суму  44,8 тис. грн.

Обсяг асигнувань, спрямованих на фінансування галузі «Культура» за 2018 рік склав 2195,5 тис.грн., що відповідає 99,9% запланованого показника.  У порівнянні з 2017 роком витрати на утримання галузі культури зменшились на 5729,2 тис.грн. (-72,3%) у зв»язку з перенесенням з 01.01.2018 витрат на утримання школи мистецтв до видатків галузі освіти.

Із загального обсягу витрат 1662,3 тис.грн. спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями та 163,5 тис.грн. – на оплату спожитих енергоносіїв, що становить відповідно 75,7% та 7,5% видатків галузі.

Для проведення загальноміських заходів на виконання міської програми розвитку культури міста спрямовано 172,0 тис.грн., що становить 7,8% видатків галузі.

За звітний період видатки по галузі «Фізична культура і спорт» склали         2725,9 тис. грн., що відповідає 99,9 % запланованого показника. У порівнянні з    2017 роком витрати на утримання галузі зросли на 710,2 тис.грн., або на 35,2%. Із загального обсягу фінансування на оплату праці спрямовано 1893,5 тис.грн. (69,5%) та 147,0 тис.грн. (5,4%) – на оплату спожитих енергоносіїв.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період  використано 2263,1 тис.грн., що відповідає 83,0% обсягу фінансування галузі. За 2018 рік за рахунок коштів міського бюджету 462,8 тис.грн. спрямовано  на фінансування міської Програми розвитку фізичної культури і спорту, з яких 57,9 тис.грн. – на  утримання центру «Спорт для всіх» та 404,9 тис. грн. – на проведення спортивних заходів та змагань.

На утримання органу місцевого самоврядування із загального фонду міського бюджету за звітний період спрямовано 20244,2 тис. грн., що  відповідає 99,9% запланованого показника. У порівнянні з попереднім роком витрати зросли на 6680,0 тис.грн., або на 49,2%. Питома вага використаних коштів в загальній сумі видатків загального фонду міського бюджету становить  6,8 %.

За 2018 рік із загального фонду міського бюджету на виконання міської Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м. Малина на 2017-2019 роки за виконані роботи по благоустрою міста перераховано 9480,6 тис. грн., що відповідає запланованому показнику. У порівнянні з попереднім роком зазначені видатки зросли  на 3895,8 тис. грн., або на 69,8%.

За звітний період на погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 2639,1 тис.грн., що на 751,8 тис.грн., або на 39,8% більше, ніж в 2017 році.

На виконання програми благоустрою та розвитку комунального господарства з міського бюджету використано 16,7 тис.грн. на виготовлення технічної документації на комунальне майно та встановлення засобів обліку енергоносіїв.

Протягом 2018 року на утримання автомобільних доріг  за рахунок власних коштів міського бюджету використано  2784,7 тис.грн., що на 1360,3 тис.грн., або майже вдвічі більше таких витрат за 2017 рік.

Крім того, за звітний період із загального фонду бюджету міста 294,1 тис.грн. спрямовано  на виконання програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки, 50,0 тис.грн. – програми «Проведення археологічних досліджень на території міста Малина протягом 2015-2020 років», 41,9 тис.грн. – Програми розвитку туризму в м. Малині, 40,0 тис.грн. – програми з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків м.Малина на 2017-2020р., 18,5 тис.грн. – Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території міста Малина від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.

Також за рахунок власних коштів міського бюджету до державного бюджету передано субвенції на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, а саме: міської Комплексної програми забезпечення Малинського об”єднаного міського військового комісаріату на 2018-2020 роки – 50,0 тис.грн., Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території міста Малин від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки – 10,0 тис.грн., Програми розвитку Малинської ОДПІ щодо облаштування сервісного центру обслуговування платників на 2018 рік – 10,0 тис.грн. та Комплексної програми профілактики злочинності у м.Малині на 2016-2020 роки – 10,0 тис.грн.

Із спеціального фонду міського бюджету за звітний період проведено видатків на суму 19195,3 тис. грн.

За 2018 рік на здійснення видатків капітального характеру з бюджету розвитку спрямовано 14885,4 тис. грн. (додаток 3), в тому числі 12344,2 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету, 1386,7 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток території та 1154,5 тис. грн. за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів.

За звітний період з фонду охорони навколишнього природного середовища  143,6 тис.грн. спрямовано на утримання міського парку культури та відпочинку ім. Миклухи – Маклая та 2,4 тис.грн. –  на проведення експертизи кошторисної документації робочого проекту реконструкції з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм у міському парку ім. Миклухи-Маклая.

Бюджетними установами міста протягом 2018 року використано 4059,1 тис. грн. власних надходжень (в т.ч. 1887,3 тис. грн. – закладами охорони здоров’я, 1964,6 тис. грн. –закладами освіти, 169,8 тис. грн. – територіальним центром та 36,8 тис. грн. – закладами культури), які зараховувались на спеціальні рахунки установ і спрямовувались на  придбання продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, медикаментів та проведення інших видатків.