За 2017 рік до загального фонду міського бюджету надійшло 88 092,6тис.грн.  власних і закріплених доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що на 5 317,6 тис.грн., або на 6,4% більше уточненого запланованого показника (додаток 1). Протягом звітного періоду план власних доходів уточнено в сторону збільшення на  10 371,2тис.грн., або на 14,3%.

У порівнянні з попереднім роком зазначені доходи зросли на 25 762,3тис.грн., або на 41,3%. Забезпечено виконання за всіма видами доходів.

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у власних доходах загального фонду складає 59,0 %. Виконання зазначеного показника становить  106,8 % до уточненого плану. За звітний період надходження ПДФО становили          51 936,7 тис. грн., що на 42,9% більше фактичних надходжень 2016 року.

З метою наповнення міського бюджету протягом року проведена робота з виявлення суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території міста та не сплачують ПДФО до міського бюджету. В результаті такої роботи в 2017 році залучено до сплати ПДФО ряд суб’єктів господарювання, саме: ТОВ «Стафінг-сервіс» (669,5 тис.грн.), Коростенське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (30,6 тис.грн.).  Крім того, до бюджету надійшов податок від новостворених комунальних підприємтв: КП «Малин» – 300,0 тис.грн., КП «Екоресурс» – 167,6 тис.грн.

Разом з тим ряд підприємств зменшили перерахування ПДФО, серед яких ТОВ «НВП «Планета РЕЙЛ»   (-72,3тис.грн.), ТОВ «АСР» (-207,2 тис.грн.),     ТОВ «РЕЙЛ» (-52,3 тис.грн.). Таке зменшення пояснюється складною економічною ситуацією в країні та зменшенням ринків збуту продукції.

Протягом року до міського бюджету надійшло 11 665,6 тис.грн. єдиного податку, питома вага якого в доходах загального фонду становить 13,2%. Виконання уточненого плану зазначеного податку забезпечено на 100,9%. У порівнянні з попереднім роком надходження єдиного податку зросли на 34,8%. На стан надходжень єдиного податку у 2017 році вплинуло збільшення  кількості платників єдиного податку з 794 до 868, в тому числі  ІІІ групи  з 162 до 192, та збільшення сум отриманого доходу платниками ІІІ групи.

 Одним із суттєвих джерел надходжень до бюджету є податок на майно, питома вага якого у власних доходах загального фонду становить 15,9%.    Податок на майно включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок. Так, за 2017 рік до бюджету міста надійшло 11 294,7 тис. грн. плати за землю, що  на 2 627,7 тис.грн.  більше фактичних надходжень за попередній рік. Таке зростання надходжень відбулося внаслідок індексації платежу, проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на 3 земельні ділянки, збільшення кількості укладених договорів оренди. Обсяг отриманого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становить 2 754,5 тис.грн., що на 103,6 тис.грн., або на 3,9% більше уточненого показника. У порівнянні з 2016 роком надходження цього податку зросли на 1 580,9 тис.грн., або більше ніж вдвічі, що пов’язано із збільшенням рівня мінімальної заробітної плати на початок звітного року в порівнянні з попереднім роком. Протягом 2017 року до бюджету надійшло 12,5 тис.грн. транспортного податку. Разом з тим, за рішенням судів платникам повернуто з бюджету  75,0 тис.грн. такого податку.

За звітний період до бюджету міста надійшло 5 513,0 тис.грн. акцизного податку при уточненому плані 5 388,2 тис.грн. Із загальної суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 2 394,0 тис.грн. та акцизного податку з пального в сумі               3 119,0 тис. грн. Також відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» до міського бюджету надійшло              292,0 тис.грн. компенсації із загального фонду державного бюджету. Обсяг компенсації відповідає обсягу зменшення надходжень акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, зарахованого до бюджету міста у січні – грудні 2017 року у порівнянні з нарахуванням за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального у 2016 році на території міста згідно з інформацією ДФС.

1,9% від загальної суми доходів, становить плата за використання лісових ресурсів. За звітний період до бюджету надійшло 1 681,3 тис.грн. такого податку, що на 2,5% більше уточненого показника, та майже в 2 рази більше фактичних надходжень 2016 року. Таке збільшення надходжень відбулося в результаті  збільшення  площ, на яких проводилися  суцільні санітарні вирубки, та переплати по податку в сумі 480,0 тис.грн.

Питома вага надходжень плати за оренду комунального майна у складі доходів міського бюджету становить 0,9 %. При плані 631,8  тис.грн. фактично надійшло 787,4 тис.грн., що на 282,6 тис.грн. (56,0%) більше, ніж за 2016 рік.

За звітний період надходження до бюджету плати за надання інших адміністративних послуг склали 906,1 тис.грн., що на 553,8 тис.грн. більше, ніж у минулому році. Виконання уточненого плану становить 128%. Збільшання надходжень пов’язане з зарахуванням до міського бюджету 70 % плати за надання адміністративних послуг, наданих міграційною службою, що становить 714,8 тис.грн.

Комунальними підприємствами міста перераховано 59,3 тис.грн. податку на прибуток та 250,9 тис.грн. частини чистого прибутку.

Протягом 2017 року частина тимчасово вільних бюджетних коштів була розміщена на депозитних рахунках в банках. Плата за їх розміщення становила 358,1 тис.грн., що на 91,7 тис.грн., або на 34,4% більше запланованого.

За звітний період до бюджету надійшло 259,6 тис.грн. інших надходжень, що на 4,6 % більше запланованого та на 54,0 тис.грн. більше надходжень 2016 року.

У 2017  році до міського бюджету надійшло 147,3 тис.грн. адміністративного штрафу за порушення  законодавства в сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів та в результаті розширення повноважень органів місцевого самоврядування в сфері проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб та державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, до бюджету надійшло відповідно 28,6 тис.грн. та 28,7 тис.грн.

Складовою доходної частини міського бюджету є міжбюджетні трансферти. За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло 1 660,4 тис. грн. стабілізаційної дотації, 31 002,8 тис. грн. освітньої субвенції, що відповідає запланованим показникам. Надходження медичної субвенції становлять               40 129,8 тис. грн., що на 25,4 тис.грн. менше запланованого в результаті повернення невикористаних коштів на лікування хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет.

З державного бюджету за 2017 рік отримано 1 118,9 тис.грн. субвенції на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу, що на 8,5 тис.грн. менше уточненого плану, 30 146,7 тис.грн. субвенції на виплату допомог сім’ям  з дітьми, що на 836,8 тис.грн. менше плану, 73 757,9 тис.грн. субвенції  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що на 1,7 тис.грн. менше плану та 361,3 тис.грн. субвенції на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 3,0 тис.грн. менше плану.

Також за звітний період міський бюджет отримав 2 940,2 тис.грн. субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що відповідає уточненому плановому показнику.

За 2017 рік до загального фонду бюджету міста надійшло 4 976,3 тис. грн. інших субвенцій з обласного, районного бюджетів та бюджетів сільських, селищних рад, що на 400,3 тис. грн. менше плану через повернення невикористаних коштів місцевим бюджетам у зв’язку з закінченням бюджетного року. Крім того, до міського бюджету надійшло 733,0 тис.грн. субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, що на 282,8 тис.грн. менше запланованого внаслідок повернення вказаних коштів обласному бюджету у зв’язку з закінченням бюджетного року. Також надійшло 160,4 тис.грн. субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що на  0,2 тис.грн. менше  запланованого показника.

Протягом звітного періоду до міського бюджету надійшло 1 442,3 тис.грн. субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах, що на 993,2 тис.грн. менше передбаченого розписом.

Надходження спеціального фонду міського бюджету  за 2017 рік (без міжбюджетних трансфертів) становлять 5 210,9 тис.грн.  при  уточненому плані   4 124,0 тис. грн. Виконання затвердженого показника доходів спеціального фонду становить 126,4%.

Із загальної суми надходжень спеціального фонду до бюджету розвитку надійшло 1 498,2 тис.грн. при уточненому плані 1 760,0 тис.грн. Забезпечено виконання плану надходжень коштів пайової участі у розвиток інфраструктури (план 120,0 тис.грн., факт 145,7 тис.грн.). Надходження коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення склали 876,4  тис.грн.,  від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 476,1 тис.грн., що відповідно на 123,6 тис.грн. та 163,9 тис.грн. менше плану.  У порівнянні з попереднім роком надходження бюджету розвитку зросли  на 787,0 тис.грн. За звітний період до бюджету розвитку надійшло 2 025,0 тис.грн. субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, що відповідає плану.

Протягом 2017 року бюджетні установи міста отримали 3 539,2 тис.грн. власних надходжень, що на 910,1 тис.грн., або на 34,6% більше таких надходжень попереднього року.

Крім того до спеціального фонду надійшло 993,2 тис.грн. субвенції  з державного бюджету на погашення різниці в тарифах, що відповідає розпису доходів та 865,1 тис.грн. інших субвенцій з місцевих бюджетів, що на                37,3 тис.грн. менше запланованого.

 

За 2017 рік за рахунок коштів міського бюджету проведено видатків на суму 282 343,2 тис. грн. (додаток 2), з яких 265 302,6 тис. грн. – видатки загального фонду та  17 040,6 тис. грн. – спеціального фонду, що на 36,1 %, або на 74 834,3 тис. грн. більше, ніж за 2016 рік.

У розрізі економічної класифікації зазначених видатків найбільшу питому вагу (46,6 % або 123 563,3 тис. грн.) становлять асигнування на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ міста. У порівнянні з 2016 роком зазначені витрати зросли на 40186,4 тис.грн., або на 48,2%. На оплату спожитих енергоносіїв за звітний період спрямовано 16 212,5 тис. грн., що відповідає 6,1 % видатків загального фонду. У порівнянні з  минулим роком видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зменшились на 974,2 тис. грн. за рахунок передачі Малинського професійного ліцею на утримання з обласного бюджету.

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування становлять відповідно 1 068,7 тис. грн. та 1 730,4 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 відсутня кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати з нарахуваннями працівників установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету та з оплати спожитих енергоносіїв.

На кінець року обліковується кредиторська заборгованість у сумі            27 743,4 тис. грн., що на 2 812,3 тис.грн. більше, ніж на початок року. Така заборгованість виникла у зв»язку з недостатністю державних субвенцій на надання пільг, субсидій, допомог.

В галузевому розрізі 27,4% видатків загального фонду бюджету міста  становлять асигнування на утримання галузі освіти. На фінансування галузі за звітний період  спрямовано 72 687,5 тис. грн., що на 15 246,9 тис. грн., або на  26,5% більше, ніж за 2016 рік. Із загального обсягу фінансування на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освітніх закладів міста спрямовано 58 804,4 тис. грн., або 84,8% загального обсягу фінансування галузі, що на 17 112,3 тис.грн. (41,0%) більше, ніж за 2016 рік. На оплату спожитих енергоносіїв закладами освіти використано  9 746,1 тис.грн., або 14,1%, що на 888,7 тис.грн. (8,4%) менше, ніж за попередній рік, що пов»язано з відсутністю фінансування ДНЗ «Малинський професійний ліцей» у 2017 році.

Обсяг коштів, спрямованих у звітному періоді на утримання загальноосвітніх шкіл міста становить 41 523,6 тис. грн., з яких 30 523,3 тис. грн. за рахунок освітньої субвенції використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам.

На утримання  9 дошкільних закладів спрямовано 26 603,9 тис. грн., що становить  99,8% запланованого показника та на 7 228,2 тис.грн., або на 37,3%  перевищує витрати 2016 року.

За рахунок  субвенції з державного бюджету використано  361,3 тис. грн. на виплату грошового забезпечення батькам у прийомній сім’ї та будинку сімейного типу.

На утримання закладів охорони здоров’я у 2017 році з загального фонду міського бюджету спрямовано 50 695,0 тис. грн., що складає 19,1 % загального обсягу видатків. У порівнянні з 2016 роком видатки на утримання галузі зросли на 14 856,4 тис. грн., або на 41,4%.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів охорони здоров»я спрямовано 40 813,0 тис.грн., що відповідає 80,5% видатків галузі. У порівнянні з попереднім роком витрати на оплату праці зросли на 13 307,3 тис.грн., або на 48,4 %. На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано 5 180,1 тис. грн. (10,2 % витрат галузі), в т.ч. 3 191,6 тис. грн. – за рахунок власних доходів міського бюджету та 1 988,5 тис. грн. – за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів.

Із загального обсягу фінансування галузі охорони здоров»я на утримання МРТМО спрямовано 31 449,9 тис.грн., Центру первинної медико-санітарної допомоги – 15 066,3 тис.грн., стоматологічного об»єднання – 2 565,5 тис.грн. За рахунок коштів державного бюджету на забезпечення заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 848,6 тис.грн. та 733,0 тис.грн. спрямовано на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. За рахунок коштів міського бюджету спрямовано 30,0 тис.грн. на виконання міської Програми «Розвитку паліативної допомоги у місті Малині на 2016-2018 роки» та 1,7 тис.грн. – міської Програма підтримки хворих з трансплантованими протезами серцевих клапанів у м.Малині на 2017-2010 роки.

За 2017 рік видатки міського бюджету на соціальний захист населення склали 109 063,4 тис. грн., що відповідає 41,1 % видатків загального фонду бюджету.

У звітному періоді за рахунок субвенції з державного бюджету відшкодовано пільг і субсидій  на суму 77 659,8 тис.грн. Видатки здійснювались в межах отриманих коштів. Однак, фактичне нарахування пільг і субсидій перевищує обсяг отриманої субвенції, внаслідок чого на кінець року обліковується кредиторська заборгованість у сумі  27 643,2 тис. грн., в тому числі прострочена заборгованість у сумі 15 140,5 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету виплачено допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та інвалідам внаслідок психічного розладу на суму 30 146,7 тис.грн. На кінець року   обліковується кредиторська заборгованість у сумі 22,6 тис. грн. по сплаті почтового збору, яка виникла через заблокування рахунків в Малинському УДКСУ головного розпорядника коштів – Управління праці соціального захисту населення відповідно до виконавчого листа Шевченківського районного суду м. Києва, виданого 22.12.2016 року по справі №761/11908/16-а про стягнення з УПСЗН виконавчого комітету Малинської  міської ради на користь ДТГО «Південно-Західна залізниця» витрат на перевезення пасажирів, які користуються пільгами з оплати проїзду у приміських поїздах.

У 2017 році за рахунок власних коштів міського бюджету перераховано   200,0 тис.грн. компенсації за перевезення пільгових категорій  населення автомобільним транспортом, що відповідає запланованому показнику.

На утримання територіального центру соціального обслуговування населення використано 2 535,8 тис.грн., що відповідає затвердженому плану. У порівнянні з 2016 роком витрати на утримання установи зросли на 898,9 тис.грн., або на 54,6%.

На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний період спрямовано 418,2 тис. грн., що відповідає запланованому показнику. У порівнянні з попереднім роком витрати на утримання Центру зросли на 155,9 тис.грн., або на  59,4 %.

За рахунок коштів міського бюджету за звітний період надано:

  • матеріальної допомоги громадянам міста на суму 207,9 тис. грн.;
  • компенсації особам, які надають соціальні послуги населенню згідно постанови КМУ №558 на суму 247,8  тис. грн.;
  • пільг учасникам АТО на оплату житлово-комунальних послуг на суму 3,0 тис. грн.

Протягом звітного року 54,9 тис.грн. спрямовано на фінансування міської комплексної Програми підтримки, сприяння становленню і розвитку дітей, молоді та сімей міста Малина на 2016-2020р.р., 12,9 тис.грн. – міської цільової програми щодо забезпечення та захисту прав дітей у м.Малині на 2017-2018 роки та 327,8 тис.грн. – на фінансування міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Малина на 2016-2020 роки.

У 2017 році з бюджету міста  надано фінансову підтримку міській ветеранській організації на суму 4,9 тис. грн. та відокремленому підрозділу ГО «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «Схід» на суму  26,7 тис. грн.

Обсяг асигнувань, спрямованих на фінансування галузі «Культура» за 2017 рік склав 7 924,7 тис.грн., що відповідає 99,8% запланованого показника.  Найбільшу питому вагу у зазначених витратах становлять видатки на утримання Дитячої школи мистецтв – 6 257,9  тис.грн. (79,0 %). У порівнянні з 2016 роком витрати на утримання галузі культури зросли на 2 763,3 тис.грн., або на 53,5%.

Із загального обсягу фінансування галузі 7 319,6 тис.грн. (92,4%) спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями та 451,3 тис.грн. (5,7%) використано на оплату спожитих енергоносіїв. У порівнянні з попереднім звітним роком зазначені витрати зросли відповідно на 2 663,7 тис.грн. (57,2%) та  на 79,6 тис.грн. (21,4%).

За звітний період видатки по галузі «Фізична культура і спорт» склали         2 015,7 тис. грн., що відповідає 99,6 % запланованого показника. У порівнянні з    2016 роком витрати на утримання галузі зросли на 547,2 тис.грн., або на 37,3%. Із загального обсягу фінансування на оплату праці спрямовано 1 628,3 тис.грн. (80,8%) та на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 127,7 тис.грн. (6,3%).

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період  використано 1 670,9 тис.грн., що відповідає 82,9% обсягу фінансування галузі. За 2017 рік за рахунок коштів міського бюджету 344,8 тис.грн. використано  на фінансування міської Програми розвитку фізичної культури і спорту, з яких 145,5 тис.грн. спрямовано на  утримання центру «Спорт для всіх» та 199,3 тис. грн. – на проведення спортивних заходів та змагань.

На утримання органу місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду міського бюджету використано 13 564,2 тис. грн., що  відповідає 99,7% запланованого показника. У порівнянні з попереднім роком витрати зросли на 5 605,7 тис.грн., або на 70,4%. Питома вага використаних коштів в загальній сумі видатків загального фонду міського бюджету становить  5,1 %.

За 2017 рік із загального фонду міського бюджету за виконані роботи по благоустрою міста перераховано 5 584,8 тис. грн., що відповідає запланованому показнику. У порівнянні з попереднім роком зазначені видатки зросли  на 1 514,4 тис. грн., або на 37,2%.

За звітний період на погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 445,0 тис.грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету – 1 442,3 тис.грн.

На виконання «Міської програми благоустрою та розвитку комунального господарства м.Малина на 2017-2019 роки» з міського бюджету використано     5,1 тис.грн. на придбання каналізаційних люків.

Протягом 2017 року на утримання автомобільних доріг  за рахунок власних коштів міського бюджету використано  1 424,4 тис.грн., що на 399,0 тис.грн., або на 39,9% більше таких витрат за 2016 рік.

Крім того, за звітний період із загального фонду бюджету міста 184,2 тис.грн. спрямовано  на виконання програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки, 50,0 тис.грн. – програми «Проведення археологічних досліджень на території міста Малина протягом 2015-2020 років», 37,8 тис.грн. – програми з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків м.Малина на 2017-2020р., 11,8 тис.грн. – комплексної програми профілактики злочинності у м.Малині на 2016-2020 роки.

Із спеціального фонду міського бюджету за звітний період проведено видатків на суму 17 040,6 тис. грн.

За 2017 рік на здійснення видатків капітального характеру з бюджету розвитку спрямовано 12 628,3 тис. грн. (додаток 3), в тому числі 6 997,4 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету, 4 765,9 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток території та 865,0 тис. грн. за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів.

За звітний період з фонду охорони навколишнього природного середовища  171,8 тис.грн. спрямовано на утримання міського парку культури та відпочинку ім. Миклухи – Маклая та 29,6 тис.грн. –  на проведення коригування проектно-кошторисної документації  об»єкту «Реконструкція гідротехнічних споруд та очистка ставків в парку ім.Миклухи-Маклая».

Бюджетними установами міста протягом 2017 року використано 3 004,6 тис. грн. власних надходжень (в т.ч. 1 517,6 тис. грн. – закладами охорони здоров’я, 1 132,1 тис. грн. –закладами освіти, 103,2 тис. грн. – територіальним центром та 251,7 тис. грн. – закладами культури), які зараховувались на спеціальні рахунки установ і спрямовувались на  придбання продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, медикаментів та проведення інших видатків.