Відділення ведення державногореєстру виборців

Запити до відділу ведення Державного реєстру виборців.

Відповідно до закону України «Про Державний реєстр виборців» виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

В порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

1) за його власною виборчою адресою щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;

2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни — кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, встановлені Законом та необхідні для дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (частини перша, друга статті 12 Закону).

Відповідно до Постанови ЦВК від 19.05.2011 № 65 «Про Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»», згідно зі статтею 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, які обробляються в базах персональних даних, є об’єктами захисту. При цьому персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

При розгляді запитів на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру, необхідно враховувати, що підготовка такої інформації, включаючи статистичну, потребує виконання спеціальних дій, спрямованих на її створення, які не передбачені Законом України «Про Державний реєстр виборців».

Кожен виборець міста може перевірити свої персоніфіковані дані у відділі ведення Державного реєстру виборців Малинської міської ради та звернутися з мотивованою заявою щодо неправомірного включення або невключення до Реєстру, виправлення недостовірних відомостей щодо себе чи інших осіб з понеділка по п’ятницю за адресою: м.Малин, площа Соборна 6А, каб.№222.

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців А.Б. Височинський

Відділ ведення ДРВ виконавчого комітету Малинської міської ради
Поштова адреса пл.Соборна, 6А, м.Малин, Житомирська обл., 11601
Контактні телефони (04133) 97-5-32, 97-7-16
Факси (04133) 97-5-32
Режим роботи (Пн-Чт) 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
К-ть виборців 21841
Особовий склад
Прізвище, ім’я, по батькові Посада
Височинський Андрій Борисович Начальник відділу
Копель Світлана Володимирівна Головний спеціаліст

Нормативна база

1.Посилання на наступні закони на сайті Верховної Ради України:

  1. Закон України »Про Державний реєстр виборців» (із змінами від 21 вересня 2010 року)
  2. Закон України »Про вибори Президента України»
  3. Закон України »Про вибори народних депутатів України»
  4. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів «
  5. Закон України «Про захист персональних даних «

2.Постанови ЦВК :

Постанова ЦВК від 17 квітня 2008 року № 19 «Про форми заяви щодо включення до Державного реєстру виборців, довідки про включення виборця до Державного реєстру виборців, повідомлення про уточнення персональних даних Державного реєстру виборців“

Постанова ЦВК від 8 травня 2008 року № 24 «Про Роз’яснення щодо складання списків громадян, які мають право брати участь у місцевому референдумі, та про встановлення форми списку громадян, які мають право брати участь у місцевому референдумі»

Постанова ЦВК від 11 березня 2009 року № 14 «Про Порядок здійснення органами ведення Державного реєстру виборців візуального та автоматизованого контролю повноти і коректності персональних даних Державного реєстру виборців»(із змінами)

Постанова ЦВК від 17 липня 2009 року № 48 «Про Правила внесення відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців»

Постанова ЦВК від 21 липня 2009 року № 49 «Про забезпечення застосування Правил внесення відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців»

Постанова ЦВК від 3 вересня 2010 року № 335 «Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року «

Постанова ЦВК від 9 вересня 2010 року № 340 «Про Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць для підготовки і проведення голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів «

Постанова ЦВК від 8 жовтня 2010 року № 398 «Про Роз’яснення щодо уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для підготовки і проведення голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

Постанова ЦВК від 15 жовтня 2010 року № 415 «Про форми заяв осіб щодо включення до Державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців»

Постанова ЦВК від 8 листопада 2010 року №518 «Про Роз’яснення щодо виготовлення списків виборців для проведення повторного голосування, повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

Постанова ЦВК від 8 листопада 2010 року №519 «Про Роз’яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

Постанова ЦВК від 18 листопада 2010 року №527 «Про примірні зразки бланків відділів ведення Державного реєстру виборців»

Постанова ЦВК від 13 січня 2011 року № 6 «Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців»

Постанова ЦВК від 20 січня 2011 року № 13 «Про Порядок організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців»

Постанова ЦВК від 1 квітня 2011 року № 57 «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси»

Постанова ЦВК від 19 травня 2011 року № 69 «Про Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Зразки документів

Наступні файли:

Шаблони електронних файлів подань періодичного поновлення, сформовані програмними засобами Microsoft Excel (p0006_2011_d_all.7z)

Заява щодо включення до Державного реєстру виборців особи, яка проживає на території України ( p0019_2008_d1.pdf)

Довідка про включення виборця до Державного реєстру виборців (p0019_2008_d2.pdf)

Повідомлення про уточнення персональних даних Державного реєстру виборців (p0019_2008_d3.pdf)

Посилання на сайт Державного реєстру виборців.