Назва сторінки

Звіт міського голови за 2017 рік

Завершився черговий рік нашої спільної праці, рік непростий, як для держави в цілому, так і для міста зокрема. Але простих років не буває, тим більше коли в країні іде війна. Наша задача, в будь якій ситуації утримати ситуацію в місті, максимально забезпечити малинчан необхідними для життя послугами і думати про майбутнє, реалізуючи програми та проекти розвитку  та вирішуючи наболілі проблеми минулих років, оперативно реагувати  на реформи, об’єктивно їх оцінюючи, обраховуючи та впроваджувати все корисне що вони містять.

Коротко характеризуючи нашу роботу, хочу зазначити, що міська рада, виконавчий комітет та всі структурні підрозділи працювали стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток  міста за пріоритетними напрямками, розв’язуючи поточні питання життя громади. Все це дало свої позитивні результати. За результатами оцінки результативності діяльності районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення наше місто за 2017 рік зайняло перше місце. Оцінка проводилася виходячи із близько сорока показників управлінської діяльності, серед яких і фінансова самодостатність, економічна ефективність та інші. Слід зазначити,  що  впродовж останніх років наше місто тримається в трійці лідерів серед    28 міст та районів області.

Я вдячний депутатам міської ради, членам виконкому працівникам апарату і структурних підрозділів виконкому за плідну працю. Дякую за співпрацю і небайдужим активним громадянам, які не сиділи, склавши руки і чекаючи світлого майбутнього, а разом з нами працювали на результат. Важливо, що наші зусилля щодо соціально-економічного розвитку міста знаходять розуміння та підтримку народного депутата України Павла  Дзюблика та депутатів обласної ради Олега Дзюбенка та Сергія Диняка.  У всьому відчуваємо бажання посприяти у плані виділення додаткового фінансування із Державного  та обласного бюджетів на найбільш важливі об’єкти життєдіяльності.

Для того, аби все працювало, як єдиний механізм, треба  в першу чергу, забезпечити виконання міського бюджету, а для розвитку – його перевиконання, з чим ми успішно справились у 2017 році. Тому що, бюджет – це та основа, від якої залежить  благополуччя кожного міста.

За 2017 рік до загального фонду міського бюджету надійшло 88,1млн.грн.  власних і закріплених доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів. У порівнянні з попереднім роком зазначені доходи зросли на 25,8 млн.грн., або на 41,3%. Забезпечено виконання за всіма видами доходів.

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у власних доходах загального фонду складає 59,0 %.

Протягом року до міського бюджету надійшло 11,6 млн. грн. єдиного податку (питома вага 13,2%), 14 млн. грн. податку на майно (15,9%),  5,5 млн. грн. акцизного податку, питома вага якого у власних доходах загального фонду становить 6%.

Складовою доходної частини міського бюджету є міжбюджетні трансферти. За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло 1,6 млн.грн. стабілізаційної дотації, 31,1 млн.грн. освітньої субвенції,  40,1 млн.грн. медичної субвенції, 1,1 млн.грн. субвенції на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого палива,  30,1 млн. грн. субвенції на виплату допомог сім’ям  з дітьми, 73,8 млн.грн. субвенції  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати.

 За 2017 рік за рахунок коштів міського бюджету проведено видатків на суму 282,3 млн.грн., з яких 265,3 млн.грн. – видатки загального фонду  та  17,3 млн.грн. – спеціального фонду, що на 36 %, або на 74,8 млн.грн. більше, ніж за 2016 рік.

В галузевому розрізі 27,4% видатків загального фонду бюджету міста  становлять асигнування на утримання галузі освіти. На фінансування галузі  за звітний період  спрямовано 72,7 млн. грн., що на  26,5% більше, ніж за    попередній рік.

На утримання закладів охорони здоров’я у 2017 році з загального фонду міського бюджету спрямовано 50,7 млн. грн., що складає 19,1 % загального обсягу видатків. У порівнянні з 2016 роком видатки на утримання галузі зросли  на 41,4%.

Видатки міського бюджету на соціальний захист населення склали 109  млн. грн., що відповідає 41,1 % видатків загального фонду бюджету.

Обсяг асигнувань, спрямованих на фінансування галузі «Культура» за 2017 рік склав 7,9 млн. грн.,  галузі «Фізична культура і спорт»  –   2 млн. грн.

За 2017 рік із загального фонду міського бюджету за виконані роботи по благоустрою міста перераховано 5,6 млн. грн. У порівнянні з попереднім роком зазначені видатки зросли  на 1,5 млн. грн., або на 37,2%.

Протягом 2017 року на утримання автомобільних доріг  за рахунок власних коштів міського бюджету використано 1,5 млн.грн., що на 399,0 тис.грн., або на 39,9% більше таких витрат за 2016 рік.

Крім того, за звітний період із загального фонду бюджету міста     184,2 тис.грн. спрямовано на виконання програми «Безпечне місто», 50,0 тис.грн. – програми «Проведення археологічних досліджень на території міста Малина», 37,8 тис.грн. – програми з підвищення енергоефективності    та термомодернізації багатоквартирних будинків м.Малина на 2017-2020р., 11,8 тис.грн. – комплексної програми профілактики злочинності у м.Малині.

Із спеціального фонду міського бюджету за звітний період проведено видатків на суму 17,04 млн.грн.

За 2017 рік на здійснення видатків капітального характеру з бюджету розвитку спрямовано 12,6 млн.грн., в тому числі 6 997,4 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету, 4,8 млн.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток території та 865,0 тис.грн. за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів.

         Немалим джерелом наповнення міського бюджету є продуктивна робота нашої промисловості.

        Промисловими підприємствами міста за   2017 рік реалізовано продукції на 1,6 мільярда  гривень, що на 19% більше, ніж за попередній рік. Промислові підприємства міста забезпечили 4,6 % обласного обсягу реалізації промислової продукції.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста складає 63 тис. грн. (середньобласний  показник – 30тис.грн.)

Найбільша питома вага в обсязі реалізованої промислової продукції припадає на паперову галузь.

Загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій станом
на 1.01. 2018 року становить 7,5 млн. дол. США.

У розрахунку на одного мешканця міста припадає 283 дол. США прямих інвестицій проти 186 дол. США по області.

Інвестиції надходили з 11 країн світу. Найбільші вкладення належать нерезидентам з  Швейцарії.

За 2017рік  підприємствами міста освоєно 103,9 млн. грн. капітальних інвестицій. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком    з початку року по місту склав  3,9 грн. (по області 5,3 грн.) Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій.

         Значну роль у вирішенні соціально-економічних  проблем відіграє розвиток підприємництва.   За   2017 рік у місті  зареєстровано 233 суб’єкти господарювання, (що більше попереднього року на 22%), в тому числі фізичних осіб –201, юридичних – 32. Разом із тим, із державного реєстру виключено 286  господарюючих структур, із  них 4 юридичних особи  та 282 фізичних осіб.     У місті здійснюють господарську діяльність 130 малих підприємств та 1320 фізичних осіб-підприємців.  Ними реалізовано 22 % від загального обсягу реалізованої продукції.

Для оперативного вирішення питань реєстрації та отримання дозволів, інших адміністративних послуг в місті функціонує Центр надання адміністративних послуг. Послугами Центру можуть скористатись як підприємці, так і громадяни. Через Центр організовано видачу 74 видів адміністративних послуг місцевими, регіональними дозвільними та адміністративними органами. Робота Малинського Центру організована та працює без збоїв.        За  2017 рік  надано  3962 адміністративних послуги.

        З метою забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва  постійно ведеться база даних про наявність вільних приміщень комунальної власності, які можуть бути надані в оренду суб’єктам господарювання на конкурсних засадах.  Від здачі комунального майна в оренду за 2017 рік надійшло до міського бюджету 784 тис. грн., що на 282 тис.грн. більше, ніж у попередньому році.

       Велика увага приділяється питанню ефективного використання земель міста. Земля має працювати та приносити доходи. Значна робота проводилася з орендарями земельних ділянок по врегулюванню договірних відносин відповідно  до нормативно-грошової оцінки землі. Упродовж року додатково укладено 49 договорів оренди.

З  метою  збільшення  надходжень  в  бюджет  міста ведеться робота  з юридичними та фізичними особами щодо укладання додаткових угод  до діючих договорів оренди землі по переходу на нову грошову оцінку. За рік укладено 30 додаткових угоди до договорів оренди. Також укладено   4 договори сервітуту та 9 додаткових угод до договорів сервітуту.

У 2017 році активізована претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованості по відшкодуванню збитків за використання суб’єктами господарювання земельних ділянок без правоустановчих документів. Протягом року до господарського суду подано позови та задоволено на загальну суму 556,5 тис.грн. На теперішній час перебувають на судовому розгляді позови на загальну суму 446,1 тис.грн.

Також протягом року направлено десятки претензій до боржників.

Крім того розглянуто 62 протоколи про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою та відповідно 62 порушника притягнуто до адміністративної відповідальності, з мінімальним штрафом у 340 грн. Виписано більше п’ятисот попереджень про порушення, які усунуто у визначений попередженням термін.

У 2017 році закінчено роботи по інвентаризації земель приватної власності. Перш за все, це дало можливість здійснювати періодичну перевірку кількості земель та визначити відповідність чи розходження даних                    у земельному кадастрі з фактичною наявністю земельних ділянок. Окрім цього ми отримали можливість оперативно та достовірно визначати розходження в технічній документації та документах, що підтверджують право власності на неї, виявити деградовані землі та землі, що тимчасово не використовуються або використовуються не за цільовим призначенням, а також уточнювати якісні характеристики земельних ділянок.

Це дало можливість виявити додаткові фінансові резерви та значно збільшити надходження до міського бюджету.

У 2017 році були проведені земельні торги  у формі аукціону на право продажу  оренди трьох земельних ділянок загальною площею 0,64 га, що принесло додаткові надходження в бюджет більше 100 тисяч гривень. Також  було продано  на земельних торгах у формі аукціону  три земельні ділянки на загальну суму майже 450 тис.грн.

Для інформації, рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника по місту за 2017 рік, згідно статистичних даних, становить 6931 грн., що  на 39 % більше  попереднього року та на 7% більше середнього рівня по області.

За наявною статистичною інформацією станом на 01.01.2018 р. по  м. Малин  відсутня заборгованість із виплати заробітної плати, повністю погашено заборгованість із виплати заробітної плати на економічно-неактивних КП «Паперовик» та МКП «Малинміськводоканал», на що   з міського бюджету у 2017 році виділено 681,6 тис.грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету відсутня.

У  2017 році з  метою реалізації заходів із легалізації найманої робочої сили і виведення заробітної плати з тіньового сектора економіки та детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення   відповідною робочою групою, до якої увійшли представники структурних підрозділів міськвиконкому, Малинської ОДПІ Головного Управління ДФС України, Управління Пенсійного фонду, міського центру зайнятості, територіальної державної інспекції праці у Житомирській області здійснено 11 рейдів – обстежень, в ході яких обстежено 138 суб’єктів господарювання, виявлено 30 працівників без належного оформлення трудових відносин, які за результатами обстежень були  зареєстровані.

Пасажироперевезення  по місту здійснюють 3 перевізники – фізичні особи – підприємці. Ними обслуговується 10 маршрутів, забезпечено достатній рівень транспортного обслуговування населення, автобусна мережа міста залишилась незмінною.

Водночас, залишається проблемним відшкодування перевізникам  у повному обсязі коштів за перевезення пільгових категорій населення, тим більше новим викликом є державна ініціатива про монетизацію пільг                за рахунок місцевих бюджетів, який ми маємо подолати.

Згідно Закону України № 3628 від 24.12.2015 з 1 січня 2016 року пільги, передбачені законодавством на перевезення окремих категорій громадян, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету, фінансування з державного бюджету припинено.

В межах фінансових можливостей у 2017 році відшкодовано перевізникам 200 тис.грн. з міського бюджету, що становить 9 % від фактично здійснених перевезень. Некомпенсовані збитки за пільгові перевезення   перед  перевізниками   станом  на 01.01.2018 року становлять 2,1 млн.грн.

У жовтні 2017 року місто приєдналось до Європейської  ініціативи  Угоди Мерів, спрямовану на підвищення енергоефективності. Підписавши дану угоду,    поставлено за мету скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно-орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Одним із завдань, яке визначено в рамках підписаної «Угоди мерів» та з метою досягнення задекларованих цілей розробляється відповідний стратегічний документ «План дій сталого енергетичного розвитку м. Малин на період до 2030 р.» , який виступатиме орієнтиром для планування енергетичної політики міста                 і виступатиме настановою для формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження. В рамках цього проекту планується виготовлення енергетичного паспорту міста, що дасть можливість послідовно та планово продовжувати, започатковані у 2016-17 роках, заходи по енергозбереженню. А це економія бюджетних коштів,   які використовуються на потреби міста та є суттєвим додатковим джерелом доходів.

            У місті проводиться цілеспрямована робота щодо забезпечення безперебійного функціонування житлово-комунального господарства.    Незважаючи на  комплекс проблем у цій галузі,  вдалося вчасно розпочати опалювальний сезон  і вперше без проблем. До   речі, наше   місто єдине на Житомирщині та одне з небагатьох в  Україні, яке без проблем розпочало опалювальний сезон  зі 100-відсотковим розрахунком. А це результат наших спланованих дій і рішень, три роки ми працювали в цьому напрямку.   На квітень  ліміти на газ отримали тільки Малин та Новоград-Волинський, інші міста області вимушені завершити опалювальний сезон достроково.

       Вперше за останні десятиліття в місті впроваджується проект по заміні застарілої мережі водогону. Цей проект розрахований на два роки, передбачає заміну 3,62 км мережі по вулицях  Шевченка, Бондарик, Лисенка, Сосніної. Загальна вартість об’єкту складає 11 млн 575 тис. грн. Гроші виділили   з Державного фонду регіонального розвитку (співфінансування із міського  бюджету – 30 відсотків, а це близько 4 млн. грн.)   за  сприяння депутата обласної ради Олега Дзюбенка.

          В рамках програми «безпечне місто»,  продовжуємо роботи з освітлення вулиць. В 2017 році проведено капітальний ремонт вуличного освітлення  вулиць Гагаріна, Набережна, Мічуріна та Кримського на 400 тис. грн.  Проведено поточний ремонт вуличного освітлення  на  680 тис. грн.   Загалом замінено 9 км проводу, 164 лампи на сучасні енергозберігаючі, встановлено 20 нових опор та відремонтовано 180 світильників. Всього у Малині освітлюється 89 вулиць, 7 провулків, 2 площі та міський парк.

       Значний, в порівнянні з минулим роком, об’єм робіт виконано  по благоустрою та ремонту доріг.  Так, за звітний період проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття на 950,00 тис.грн. загальною площею 3 200 кв.м.

        Також зроблено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття  по вулиці Лисенка та по вулиці 30 років Перемоги – 400 тис.грн. Прогрейдеровано доріг  на 196,0 тис.грн. протяжністю 202 км., відсипано відсівом 20,9 тис.кв.м. Встановлено 4 світодіодні дорожні знаки, відновлено 12 дорожніх знаків.

         Слід зазначити, що у минулому році  ямковий ремонт  дорожнього покриття проводився з допомогою рециклера, який  викликав багато дискусій.  При цьому вартість  ремонту 1 кв. м. асфальтового покриття сумішшю, виготовленої рециклером – 264,5 грн. з ПДВ за 1 кв.м. А вартість ремонту    з закупленого асфальту –  340 грн. з ПДВ за 1 кв.м. Різниця становить 75,5 грн. економії на кожному квадратному метрі. Тож думати про доцільність    чи недоцільність рециклера не доводиться — він працює, і працює ефективно.

 Для забезпечення міста якісними послугами з  водопостачання та водовідведення проведено:

– капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по вул. 30 років Перемоги ( 254,6 тис.грн.),

     – капітальний ремонт мережі водовідведення по вул. Огієнка (199,7тис.грн.),

– капітальний ремонт третього фільтра водоочисної станції (167,7т.грн.),

– капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по вул. Машино-будівників до резервуару ПНС №6 ( 144,1 тис.грн.).

       Крім того,  відремонтовано покрівлі 4 житлових будинків, проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж теплопостачання  з встановленням загальнобудинкових вузлів обліку теплової енергії                   в багатоквартирних житлових будинках ( 824,7 тис.грн.). Для забезпечення  функціонування теплових мереж придбано тепловий лічильник та газовий пальник (237  тис.грн.)

        Два ОСББ отримали компенсацію з міського бюджету на відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ для впровадження заходів    з енергозбереження відповідно до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження .

          Виділено співфінансування з міського бюджету по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ  «Дружня оселя» .

На виконання міської програми «Безпечне місто» в минулому році започатковано відеоспостереження по місту. Інформація з камер відеоспостереження сприяє попередженню та розкриттю кримінальних  правопорушень, тому роботу по встановленню камер відеоспостереження продовжуємо і в 2018 році.

В минулому році функції догляду за зеленими насадженнями, зрізкою дерев, косінням, квітниками, центральним та фабричним парком, утримання сміттєзвалища виокремлено. Їх виконує комунальне підприємство «Екоресурс». Це рішення є результативним та принесло позитив для міста.

Роботу його працівників  помітно ще у центрі, де облашовано центральні квітники, клумби. На початку вулиці Кривенчука встановлено три декоративні тумби з хвойними деревцями.  Слід сказати, що міський парк  нині прибирається, чиститься та оновлюється. Покошено, чисто, підбілено, стоять нові урни. Відремонтовано та пофарбовано альтанки.

Є, правда, й проблемні моменти по парку. Доводиться постійно ремонтувати освітлення, яке страждає від рук хуліганів. Відновлення вимагає танцмайданчик, який постраждав від підпалу невідомими. Чимало коштів потрібно для очищення ставків. Проектна документація уже виготовлена, яка подана до Міністерства екології та пройшла попередній відбір. Керівництво «Екоресурсу» також наразі вирішує питання облаштування громадської вбиральні та закриття в’їздів до парку. На Алеї Героїв відсутній бюст Барміна, який було викрадено та знищено, на відновлення бюста з бюджету уже виділено  60 тисяч гривень, а бюст має бути виготовлений та встановлений     до 9 травня. Після оплати витрат позовна заява буде спрямована до суду для         їх відшкодування за рахунок винних осіб.

 Ліквідовано ряд найбільших стихійних сміттєзвалищ в різних мікрорайонах міста, з яких вивезено 408 тонн сміття.

Інспектором із благоустрою проведено обстеження вулиць на предмет дотримання Правил благоустрою, видано 570 попереджень та складено
46 адмінпротоколів.

         Якісне виконання робіт неможливе без спеціалізованої комунальної техніки. За сприяння народного депутата Дзюблика П.В. придбано:

– розкидач дорожних сумішей – 150 тис.грн.;

– відвал поворотний – 20,1 тис.грн.;

– щітка гідравлічна з бункером та боковою щіткою – 82,8 тис.грн.;

– причіп для ремонтно-дорожних робіт – 56 тис.грн.

 За участі народного депутата Дзюблика П.В. та співфінансування            з міського бюджету маємо міні-футбольне поле в парку по вул. Неманихіна      ( отримано субвенції з державного бюджету 1,37 млн.грн.,  співфінансування міського бюджету  167,15 тис. грн., що разом складає 1,5 млн.грн.)

За сприяння депутата облради Дзюбенка О.М. в мікрорайонах міста   встановлено три ігрових майданчики (з обласного бюджету виділено 93 тис.грн.).

         Для покращення  вирішення питань запобігання  і ліквідації   надзвичайних ситуацій, за сприяння народного депутата України Павла Дзюблика парк 13 державної пожежно-рятувальної частини м. Малина поповнено  сучасним пожежним автомобілем. Він суттєво відрізняється від наявних машин, оскільки потребує набагато менше пального (27 літрів на 100 км) та розрахований на 4 тонни води. Це у декілька разів перевищує технічні показники наявного транспорту. У свою чергу, взамін цього, міська рада подбала про оновлення системи опалення пожежно-рятувальної частини, за кошти міського бюджету придбано твердопаливний котел вартістю 64 тис. грн.

        З метою вирішення  проблеми безпритульних тварин минулого року  підписано Меморадум про співпрацю між виконавчим комітетом Малинської міської ради та комунальним підприємством «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради в рамках  Програми гуманного та цивілізованого регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Малині на 2017-2019 роки. Очікуємо на практичну допомогу Житомирського Центру, а це відлов, транспортування, стерилізація та вакцинація вуличних чотирилапих, та вперше з міського бюджету на ці заходи було виділено кошти.

Стабільно і як завжди успішно працює освітня галузь, яка є лідером в області.

Інформативно, на території міста продовжує функціонувати 9 дошкільних навчальних закладів, у яких виховуються 1414 дітей дошкільного віку, 6 загальноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів, в тому числі МЗНВК «Школа – ліцей №1 ім. Ніни Сосніної», де навчається 3010 учнів.

Вкотре випускники Малинських закладів освіти продемонстрували найкращі результати ЗНО в області. Тих, хто отримав бали  180-200 становить в загальному  16 % (кожен шостий), що вище за середні показники по області та Україні.  З української мови такі результати показали 29,6 відсотків учасників (кожен третій із всіх випускників).

Забезпечено участь учнівської молоді у шкільних, міських та обласних предметних олімпіадах. Дипломантами обласного етапу стали 22 учні, які  отримали 31 диплом (4– І ст., 6 – ІІ ст., 21 – ІІІ ст.). На Всеукраїнському етапі наше місто представляли 3 учні  у 5 інтелектуальних змаганнях.

На міському святі «Вернісаж особистостей 2017» було відзначено 109 учнів та 53 педагоги. Кожному учню було вручено грошову винагороду та ювілейну монету.

Невід’ємною ланкою роботи в діяльності педагогічних колективів   є підвищення науково-методичного та фахового рівня педагогічних працівників. У 86 семінарах та 20 семінарах-нарадах обласного рівня взяли участь 125 педагогів та 14 педагогів у 10 зустрічах  всеукраїнського рівня.

На високому рівні налагоджено взаємовідвідування і обмін досвідом між педагогічними працівниками. Було проведено 12 засідань методичних об’єднань, 7 семінарів-практикумів, 1 майстер-клас для різних категорій працівників дошкільних закладів освіти, вчителі шкіл поділились досвідом      у ході 30 міських заходів.

Вчителі закладів освіти взяли участь у конкурсі «Учитель року – 2017». Всього на конкурс надійшло 7 заяв, для участі в обласному етапі конкурсу  були направлені троє учасників. Серед них – лауреат обласного етапу з вибореним ІІ місцем – вчитель ЗОШ № 2 Морожик  А.М.

Насиченою масовими заходами була виховна робота. Проведено 68 таких заходів за участю 3309 дітей. Це міська-виставка конкурс «Декоративно-прикладне мистецтво», на якій було представлено 228 робіт у 8-ми напрямках.

Пройшов міський огляд-конкурс художньої самодіяльності «Таланти твої, Малине!», перемогу в якому здобула Малинська ЗОШ №6. Переможцям та лауреатам конкурсу вручили 53 дипломи.

Щорічний міський екологічний фестиваль «Малинекофест» зібрав 427 школярів, що становить майже 20% від усіх учнів міста. 

З метою виконання програми щодо військово-патріотичного виховання учнівської молоді  на базі військової частини м. Радомишль з юнаками  11класів проведено військово-польові збори.

Якість навчально-виховного процесу залежить не тільки від професіоналізму освітян, а і від стану матеріально-технічної бази закладів освіти. Тому, ми продовжуємо зміцнювати матеріально-технічну базу дошкільних і шкільних установ.

У 2017 році було виконано робіт, придбано матеріалів для покращення матеріально-технічної бази за рахунок міського бюджету на суму більше 1 млн.грн. (заміна вікон, придбання обладнання та підручників, заміна покрівлі ЦДЮТ, капремонт котельні та ін.)

Залучено коштів обласного та державного бюджетів на суму близько   1,5 млн.грн. (реконструкція фасадів приміщення ДНЗ № 1, придбання комп’ютерної техніки, обладнання, телевізора, меблів  та ін.) співфінансування яких забезпечено з міського бюджету.

У 2017 році на оздоровлення дітей міста з міського бюджету виділено 313, 5тис. грн. та оздоровлено 80 дітей, з яких: дітей учасників бойових дій – 13, обдарованих – 2, дітей з багатодітних сімей – 7, дітей, що перебувають    на диспансерному обліку – 33, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 2, дітей-інвалідів – 4, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 2, прийомних сімей та ДБСТ – 5, ЧАЕС  І кат. – 1 чол.

Проведено 5 заходів щодо підтримки сім’ї, протидії насильству у сім’ї  та торгівлі людьми. Здійснено 38 виїздів у сім’ї, де вчиняється насильство.

Протягом року видано 20 посвідчень батьків багатодітних сімей  та 75 посвідчень дітей з багатодітних сімей.

Службою у справах дітей систематично здійснюється контроль    за умовами проживання та виховання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу. Протягом 2017 року здійснено обстеження всіх дітей у вищевказаних сім’ях. З опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями постійно проводяться профілактичні бесіди щодо відповідального ставлення   до виконання своїх батьківських обов’язків.

На первинному обліку ССД перебуває 37 дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, всі діти влаштовані в сімейні форми виховання. Протягом 2017 року на первинний облік поставлено 5-ро дітей, які залишились без батьківського піклування, всі діти влаштовані в сімейні форми виховання:      4-ро дітей під опіку/піклування родичів, 1 дитина усиновлена.

Протягом 2017 року виявлено та поставлено на облік дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах служби у справах дітей 18 дітей, з них: 15 дітей з підстави «проживання в сім’ї, де батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини»; 2 – з підстави «скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, жорстоке поводження з нею або загроза його вчинення»; 1 – з підстави «систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного проживання». З усіма батьками проведено відповідні профілактичні бесіди та попереджено про відповідальність за ухилення від виконання своїх батьківських обов’язків згідно чинного законодавства.

Фізкультура і спорт. 

У 2017 році проведено та забезпечено участь команд міста у 77 спортивних змаганнях різного рівня. До складу збірної команди області входить  18  малинчан,  до складу збірної команди України – 3.

Значними спортивними подіями року стало:

   – проведення ХІІ всеукраїнського шахового фестивалю «Малинська весна – 2017» пам’яті Павла Барановського. У фестивалі взяли участь шахісти з 17 міст України. Шахіст Осадчук Дмитро виконав норматив кандидата в майстри спорту;

    -проведення VІІ міських міжгалузевих змагань серед організацій  та  підприємств міста, в якій взяло участь 7 команд. Переможцем стала команда ПАТ «Вайдман – МПФ»;

   -відкритий турнір з контактних єдиноборств «Малин Древлянський» до дня міста.

У грудні пройшов традиційний Відкритий турнір міста Малина з боксу на базі клубу кікбоксингу «Файтер». Завершив спортивний рік Всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Крок до Олімпу» на призи срібного призера ХХХ Олімпійських ігор В.Андрійцева,  який зібрав близько 300 борців-учасників  з усієї України.

Малинчанка Тетяна Коростель у Кубку Європи з пауерліфтингу, жиму лежачи та станової тяги стала чемпіонкою України у своїй ваговій категорії.

Ще двоє вихованців відділення вільної боротьби Малинської ДЮСШ Кулаківські Роман та Єлизавета на чемпіонаті України у місті Хмельницькому стали чемпіонами України у своїх вагових категоріях та виконали норматив кандидата в майстри спорту. Кулаківський Роман був визнаний кращим спортсменом чемпіонату України.

Охорона здоров’я

Медична галузь міста в 2017 році зробила значні кроки в напрямку розвитку та покращення в роботі й наданні медичної допомоги, що посприяло покращенню рейтингових показників з-поміж інших закладів охорони здоров’я міст та районів області.  Значно покращилась  їх матеріально-технічна база.

За сприяння народного депутата придбано для КЗ «Малинський МРЦПМСД» автомобіль Sens Sedan (200 тис. грн ), Малинському МРТМО  придбано новий легковий автомобіль (246,7 тис. грн.), медичне обладнання на суму 1,3млн.грн.: апарат штучної вентиляції легень (269тис. грн.), автоматичний гематологічний аналізатор (242,5тис. грн.), операційний стіл (165,2тис.грн.), кардіомонітор (44,8тис.грн.), оглядове гінекологічне крісло (операційний стіл) (250,8тис.грн.), шприцеві дозатори (44,4тис.грн.), дефібрилятор – монітор (179,5тис.грн.), відсмоктувачі медичні (18,2тис. грн.), лампа фототерапевтична (30,7тис.грн.), термостат водяний (26,7тис. грн.), мікроскоп (18,3тис. грн.).

За сприяння депутата обласної ради Сергія Диняка придбано лінійний датчик вартістю 195 тис. грн. до апарату ультразвукового дослідження,          що розширило діапазон діагностики пацієнтів.

Після проведення реконструкції акушерсько-гінекологічного відділення лікарні робота на цьому не припинилась: придбано нові меблі  (12 сповивальних столиків, 25 тумбочок та 54 стільці – 53,3тис. грн.), монітор пацієнта для діагностики станів дитини та матері (36, 4тис. грн.), інструменти, матраци.

Інші відділення також не залишаються поза увагою. Для комфорту пацієнтів  встановлено 6 комплектів душових кабін та бойлерів  в усі відділення лікарні (96, 3тис. грн.).

Також проведено ремонт санвузлів у дитячому відділенні (22,8тис. грн.), замінено вікна у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії(20,7тис. грн.). За кошти міського бюджету також придбано електрокардіограф (35тис. грн.), операційний стіл(54тис. грн.), безтіньовий хірургічний світильник (53тис грн.).

Місто долучилось до урядової програми «Доступні ліки». У 2017 році     за цією програмою жителі Малинщини отримали безкоштовні ліки на загальну суму 776тис. грн.

На виконання Міської програми «Протидія поширення захворюваності на туберкульоз у м. Малині на 2018-2020 роки» проводиться робота  в напрямку раннього виявлення туберкульозу та його якісної діагностики.       За кошти міського бюджету (174 ,3тис. грн.), проводилась туберкулінодіагностика дітям міста, придбано інгалятор, банки та контейнери для забору мокроти для туб-кабінету та вакцину БЦЖ дітям міста, оскільки централізоване постачання за рахунок Державного бюджету було відсутнє довгий період.

Для забезпечення пільгових категорій населення на виконання міських програм виділено кошти:

для придбання препаратів для паліативної допомоги (30тис. грн.);

для придбання антикоагулянтів (1,7 тис. грн.);

для придбання імуносупресивних препаратів хворим   з трансплантованими  нирками (21,3тис. грн.).

Плідна робота для розвитку міських закладів охорони здоров’я продовжується. В подальших планах – реконструкція приймального відділення Малинського МРТМО та створення на його базі відділення невідкладної (екстреної) допомоги, яке буде відповідати усім вимогам для надання якісної медичної допомоги. Уже виготовлено проектно-кошторисну документацію за кошти міського бюджету (120 тис.грн.).

Соціальний захист

Постійно вживаються заходи щодо забезпечення державної підтримки вразливих верств населення. В 2017 році спостерігається значне зростання кількості отримувачів державних соціальних допомог та суми їх виплат.           В порівнянні з 2016 роком кількість отримувачів житлових субсидій зросла   на 370 домогосподарств, але у зв’язку зі підвищенням мінімальної заробітної плати та зниженням соціальних норм, середній розмір призначеної субсидії   на домогосподарство зменшився та становить 1589,00грн. ( у 2016 – 2010,00грн.).

У місті проживає 11,6 тис. осіб пільгових категорій населення, які мають право на законодавчо передбачені пільги. Управлінням праці та соціального захисту населення протягом 2017 року вживались заходи по соціальному захисту ветеранів війни, осіб з інвалідністю, громадян постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи І-ІІІ категорій. Забезпечено безкоштовними путівками на санаторно-курортне лікування 215 осіб на суму понад 1,3 млн.грн..

На обліку в управлінні праці  перебуває 1872 отримувачів державної соціальної допомоги, яким виплачено допомогу на суму 31,9 млн.грн. та 6754 отримувачів житлової субсидії. Загальна сума призначених субсидій на 01.01.2018 становить 72,2 млн.грн., профінансовано 70,6млн.грн.

За 2017 рік 1756 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховано та виплачено компенсацій і допомог на суму 4,5млн.грн.

Станом на 01.01.2018 по м. Малину зареєстровано 128 внутрішньо переміщених осіб з Донецької, Луганської областей та АР Крим, яким виплачено допомогу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. №505 у сумі 698,1 тис.грн..

На виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету надано пільг окремим категоріям громадян у звітному році на 5,5 млн.грн., заборгованість складає 2,3млн.грн.

 Соціальним супроводом в місті охоплено 229 сімей інвалідів та демобілізованих учасників бойових дій в зоні АТО і 8 сімей загиблих. Із жовтня 2014 року щорічно затверджується та  діє Комплексна міська програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Малина.

Забезпечено професійною адаптацією 8 осіб з числа демобілізованих учасників АТО, а саме пройшли навчання водійській категорії «В» за рахунок коштів державного бюджету на суму 32,8 тис.грн.. Протягом 2017 року забезпечено медичною реабілітацією в обласному санаторно-курортному закладі «Дениші» та лікувальних закладах області 17 учасників бойових дій з числа учасників АТО на суму 25,9 тис.грн., забезпечено санаторно-курортним лікуванням 3 інваліда та 23 учасника бойових дій з числа учасників АТО на суму 159,2 тис.грн.

З метою поліпшення житлових умов з державного бюджету виділено компенсацію на придбання квартир 1 інваліду з числа військовослужбовців АТО та 3 членам сімей загиблих  учасників АТО  в розмірі  1,9 млн.грн., з них три квартири придбано (1 інваліду та 2 членам сімей загиблих) та придбання однієї квартири – в процесі пошуку.

На обліку територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) перебуває 229 підопічних. Надаються послуги перукаря та швейної майстерні зі значно меншими цінами на послуги: перукарню відвідали 1604 чоловіки на суму 34,4тис.грн., 265 підопічних терцентру отримали послуги безкоштовно на суму 5,1 тис.грн.; швейною майстернею надано послуг 747 громадянам на суму 26,1 тис.грн., з них 556 підопічних, які перебувають на обліку у відділеннях терцентру отримали послуги безкоштовно на суму 21,0 тис.грн. Робітниками з комплексного обслуговування й ремонту будинків надано безкоштовно послуг 293 особам   на суму 70,2 тис.грн.( в т.ч. різні ремонтні роботи по господарству, обрізка, зрізання дерев; завезення, різка, рубка, складання дров та обрізків, косіння трави, побілка будинків тощо). Соціальним психологом надано  454 громадянам 2335 послуг, медичною сестрою – 2496 послуг 936 особам, виписано рецептів 171 громадянину. Функціонує клуб «Друга молодість», якому 29 жовтня виповнилося 4 роки. Він має на меті допомогти людям похилого віку адаптуватись до сучасного життя.

Культура.

Минулого року працівники відділу культури провели для жителів та гостей міста численні культурно–масові заходи, гідно відзначили Різдвяні зустрічі,  народне гуляння «Проводи Зими зустріч Весни». В  березні в дитячій бібліотеці провели тиждень дитячої книги, який відвідала  дитяча письменниця Марія Пономаренко. Проведено звітний концерт творчих колективів міського будинку культури, масштабно і на високому рівні відзначили День вишиванки з залученням всіх хореографічних колективів міста, провели міський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Барвистий Малин-2017,          на якому головував Рафаїл Боліславович Маліновський – народний артист України.  Масштабно відзначили 1126-ту річницю заснування міста  з залученням місцевих артистів, українського гурту «Made in Ukraine» та учасників Х-фактору дуету «Two voices».

Відзначено в грошовій формі 36 вихованців дитячої шкоди мистецтв,   які стали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Станом на 2017 рік у відділі культури працює чотири працівники, що мають звання Заслужений працівник культури України – Майданович С. І., Каліновський П. М., Недашківський П. В., Олексієнко В. П.

Бібліотеки міста повною мірю виконували свою соціальну місію, яка зокрема полягає в систематизації і ретельному збереженні всього інтелектуального, духовного і культурного потенціалу держави і народу,          у забезпеченні потреб освіти, культури, науки. Постійне висвітлення заходів     на блозі бібліотек міста «На долонях книги».

Поліпшено матеріально-технічну базу закладів культури міста:

– придбано подіум сцени для проведення державних і міських свят  та комплект музичної апаратури   .

– закуплено  меблі для бібліотек міста: столи, 2 кафедри та стільці.

–  музичні інструменти для школи мистецтв.

Вагомими досягненнями у відділі культури є участь та перемоги колективів та учнів дитячої школи мистецтв на конкурсах різних рівнів, а саме у:

 • Міжнародному благодійному фестивалі-конкурсі «Зимова фантазія»;
 • Обласному огляді-конкурсі сольного виконання;
 • Всеукраїнському конкурсі «Обрії класики»,де учні школи мистецтв посіли чотири перших місця;
 • Всеукраїнському конкурсі інструментально-виконавської майстерності «Bellissimo – 2017»;
 • Обласному фестивалі-конкурсі учнівської молоді «Великодні дзвони – 2017»
 • Взяли участь в обласному конкурсі читців Шевченківської поезії       в м. Житомир з ученицями ЗОШ міста.
 • З успіхом прийняли участь в обласному відкритому фестивалі дитячої творчості «Лелеченьки», в якому одна учасниця посіла перше місце, а інша отримала диплом учасника фестивалю.
 • Міжнародному конкурсі «Квітуча Україна»;
 • Міжнародному конкурсі юних бандуристів «Волинський кобзарик»;
 • Міжнародному конкурсі «Мистецтво ХХІ ст.»
 • Зразкова дитяча капела бандуристів «Веснянка» є постійним учасником фестивалю бандуристів «Таврійські зустрічі», який щороку проходить    в м. Скадовськ, Херсонській області.

Маємо знати та шанувати історію  своєї малої Батьківщини. Нам є чим пишатися. І я особисто зацікавлений, аби археологічні роботи на Малинському городищі  продовжувалися.  У минулому році  експедицією виявлено              та передано до музею численні археологічні знахідки від стародавніх часів      до періоду середньовіччя та раннього нового часу VI – XVIIIст.

Загалом на території п’ятдесят квадратних метрів вдалося виявити        до тисячі (!) експонатів на глибині до 3,5 метрів. Це ліпний посуд, кераміка, наконечники, ножі, прясельця, рештки тварин, навіть залишки металургії. Поклади руди та ліс сприяли нашим предкам у виготовленні заліза просто на місці. Всі ці речі будуть представлені у краєзнавчому музеї, який поки що представлений постійно діючою виставкою  у приміщенні школи-ліцею №1. Протягом 2017 року проводилась екскурсійна робота шляхом організацій екскурсій на виставки ” Древній Малин” та ” Середньовічний Малин”, а також  організовано екскурсії на Малинське городище в ході яких відвідувачі знайомилися не лише з ходом археологічних розкопок, а й взяли участь            у реконструкції процесу  виплавки заліза з місцевої руди на сиродутному горні.

 Всього було проведено 45 екскурсій для жителів Малина, учнів шкіл, коледжу та ліцею, екскурсантів з Житомира, Києва тощо.

Оформлено 14 стендів та зібрано матеріалів до ” Зали слави” музею.

Спільно з фотостудією ” Фокус” підготовлено 8- ми  хвилинний фільм “Малин туристичний”, який розповідає про найбільш значні історичні об’єкти на території міста. Робота над створенням нових експозицій триває.

МІСЬКА РАДА ТА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рушійною силою в місті є діяльність депутатського корпусу Малинської міської ради. 34 депутати, що працюють у 5-и профільних постійних комісіях.

Відбулося 19 сесій міської ради, де депутатами прийнято
243 рішення.

Виконавчим комітетом міської ради за звітний період проведено
12   засідань, на яких прийнято 224  рішень.

На адресу міськвиконкому за 2017 рік надійшло 1045 звернень громадян,  із них 987 звернень поступило поштою, 58 звернень розглянуто під час особистого прийому громадян керівництвом міськвиконкому, 6 звернень розглянуто під час виїзних прийомів, 3 звернення надійшло на телефон «гарячої лінії». Упродовж  року надійшло 64  колективних звернення. Міським головою проведено близько сотні особистих прийомів. Більшість піднятих на них питань вирішено.

У зверненнях громадян, які надійшли на розгляд протягом року, порушено 1045 питань  різної тематики. Найчастіше малинчани  зверталися    із земельних питань (558), питань соціального захисту (218), роботи комунального господарства (112).

Міськвиконком та міська рада інформує громаду про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання через засоби масової інформації
та веб-сторінку, де публікуються проекти рішень міської ради, регуляторні акти для пропозицій та зауважень, висвітлюються основні події соціально-економічного життя міста.

Щодня мені доводилось приймати десятки управлінських рішень, як оперативних так і глобальних, велика частина з яких відноситьс  до категорії нестандартних. Ми мусили реагувати на постійні зміні   як в державній політиці так і реагувати на місцеві виклики. Важливість цих рішень була серйозною, а відповідальність за можливі помилки значною.    Але, як показав результат, ми все робили вчасно і правильно. Місто повноцінно функціонує.

Невирішеними залишається багато проблем, які, як накопичувалися роками так і постійно виникають в процесі роботи. Але поступово    ми їх вирішуємо.

Найболючишими є проблеми комунальної сфери такі як зношеність мереж, застаріле обладнання, яке потребує модернізації, наша безпека, сміття, дороги, які руйнуються не залежно від нашого бажання та критики, медична галузь міста.

Мені відомі як всі проблеми міста так і шляхи їх вирішення, які напряму залежать від наших фінансових можливостей. Але ми працюємо  над збільшенням доходів, що дасть змогу поступово піднімати планку наших можливостей, що дасть можливість одна за одною ці проблеми закривати.

Міською радою затверджено програму соціального та економічного розвитку міста на 2018 рік, врахувавши зауваження та пропозиції депутатів міської ради. Я буду максимально її дотримуватися. Сподіваюся,    що  за активної співпраці міської ради з народними депутатами України, депутатами обласної ради, підприємствами та громадськістю міста ми будемо її реалізовувати. А тенденцію по першості міста в області третій рік поспіль нам вдасться зберегти і у 2018 році.