За 2017 рік до виконавчого комітету Малинської міської ради надійшло та опрацьовано 109 запитів.

З них надійшло поштою – 13;  електронною поштою-58; особисто -38.

Кількісний розподіл запитів між запитувачами інформації за звітний період такий :від представників засобів масової інформації – 14 , від громадян -57 , від юридичних осіб- 19  , від об’єднань громадян –  19.

Запити на отримання публічної інформації розглядались відповідно до вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації». Відповіді на вказані запити було надано в письмовій формі та надіслано запитувачам поштою, електронною поштою,  відповідно до Закону України   «Про доступ до публічної інформації».

Проаналізувавши та систематизувавши запити на інформації, які надійшли,   визначено види запитуваної інформації за змістом: правова інформація- 28,  інформація про особу-12 ,соціологічна інформація-33, інформація довідково-енциклопедичного характеру-2,  інші види інформації- 40.

За період січень-червень 2018 року виконавчим комітетом Малинської міської ради розглянуто 98 запитів.  Надійшло поштою-3, електронною поштою -18, особисто-77 . З них від представників ЗМІ-  3,  від громадян- 37, від юридичних осіб-42, від об’єднань громадян-16.