Відповідно до розпорядження міського голови 23.08. 2019  №  165  -к «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Малинська міська лікарня»Малинської міської ради та про формування персонального складу конкурсної комісії», керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», рішенням 78-ої сесії Малинської міської ради 7-го скликання від 16серпня 2019 року № 104 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради, затвердження Статуту та передавального акту», згідно з Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Малинської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням 76-ої сесії Малинської міської ради7-го скликання від 05 липня 2019 року № 85 «Про внесення змін до рішення 60-ої сесії Малинської міської ради 7-го скликання від 28 вересня 2018 року № 137», відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Малинської міської ради (далі – орган управління)  розпочинає прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до персонального складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

працівники виконавчого комітету Малинської міської ради;

представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

представники громадськості (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) для відібрання органом управління двох осіб-членів конкурсної комісії.

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального закладу охорони здоров’я становить шість осіб.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до органу управління протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.

Документи приймаються за адресою: м.Малин, пл. Соборна, 6а, каб. 110.

До листа додаються:

згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» особи, яка пропонується до складу конкурсної комісії, за формами, що додаються;

підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

від трудового колективу – не більше двох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, витяг із протоколу  загальних зборів трудового колективу

Телефон для довідок: (04133) 5-33-58.