ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради

Правові підстави проведення конкурсу:

Відповідно до розпорядження міського голови № 165-к від 23.08.2019 року «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради та про початок формування персонального складу конкурсної комісії», керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», рішенням 78-ої сесії Малинської міської ради 7-го скликання від 16 серпня 2019 року № 104 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради, затвердження Статуту та передавального акту», згідно з Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Малинської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням 76-ої сесії Малинської міської ради 7-го скликання від 05 липня 2019 року № 85 «Про внесення змін до рішення 60-ої сесії Малинської міської ради 7-го скликання від 28 вересня 2018 року № 137» (надалі – Порядок), відповідно до розпорядження міського голови № 248 від 09.09.2019 року «Про затвердження  складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради».

 

Найменування закладу охорони здоров’я:

Комунальне некомерційне підприємство «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу охорони здоров’я:

11601, Житомирська обл., м. Малин, вул. Бондарик, 17.

 

Назва вакантної посади:

директор

 

Основні напрямки діяльності:

визначені Статутом Підприємства (рішення 78-ої сесії Малинської міської ради 7-го скликання від 16 серпня 2019 року № 104 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради, затвердження Статуту та передавального акту»).

 

Кошторисні призначення, які були затверджені для фінансового забезпечення діяльності закладу на поточний 2019 рік:

загальний фонд – 34 111 572 грн.;

спеціальний фонд – 867 100 грн.

 

Дата початку прийому документів для участі у конкурсі:

16 вересня 2019 року.

 

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:

16 жовтня 2019 року до  17.00 год.

 

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:

11600, Житомирська область, м. Малин, пл. Соборна, 6а, каб. 110 (відділ документообігу, звернень громадян та контролю) (з поміткою «Для конкурсної комісії»).

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (04133)97-8-14 , e-mail: mradazv@ukr.net (тема: конкурс на зайняття вакантної посади директора КНП «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради).

 

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі:

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з Додатком 1 Порядку;

резюме у довільній формі;

автобіографія;

копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

згода на обробку персональних даних згідно з Додатком 2 Порядку;

конкурсна пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

довідка МВС про відсутність судимості;

медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з Додатком 3 Порядку;

заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з Додатком 4 Порядку;

підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Неподання всіх вищезазначених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді особисто у визначений в оголошенні строк.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року та на середньострокову перспективу;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

пропозиції щодо впровадження сучасних методів діагностики та лікування.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду

Претендент має відповідати кваліфікаційним вимогам до директора закладу охорони здоров’я, встановлених наказом № 1977 від 31.10.2018 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» та визначених конкурсною комісією:

вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» (з 01 січня 2022 року обов’язково), або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи загальний: не менше 5 років.

Стаж роботи на керівних посадах: не менше 3 років.

Вік претендента – до 55 років.

 

Умови оплати праці керівника:

визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

Істотні умови визначаються Контрактом, який укладається строком на три-п’ять роки, відповідно до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792.

 

Дата проведення конкурсу:

  • 10.2019 року (о 11.00 год.) – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;
  • 10.2019 року (о 11.00 год.) – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка подається міському голові для розгляду та подальшого затвердження.

 

Місце проведення конкурсу:

11600, Житомирська область, м. Малин, пл. Соборна, 6а (адмінприміщення).

 

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів;

його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

Документи, подані претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі: подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу.

 

                                                                                    Конкурсна комісія