Поточна перевірка апарату виконавчого комітету та працівників відокремлених підрозділів

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до
Закону України “Про очищення влади”

__2106.2018___ в виконавчому комітеті Малинської міської ради Житомирської області                 (дата початку перевірки)                        (найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

_____________________Парфіненка Михайла Миколайовича_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи,

_______________________начальник юридичного відділу___________________
посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 

________міський голова__________
(найменування посади керівника органу державної влади/ органу місцевого самоврядування)
___________

(підпис)

____О.Г. Шостак______

(ініціали та прізвище)