Офіційна сторінка Малинської міської ради

Відділ ведення Державного реєстру виборців

  • 26.02.2021, 12:37
  • 1975

Запити до відділу ведення Державного реєстру виборців.

Відповідно до закону України «Про Державний реєстр виборців» виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).

Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

В порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

1) за його власною виборчою адресою щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;

2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни — кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні. Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, встановлені Законом та необхідні для дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (частини перша, друга статті 12 Закону). Відповідно до Постанови ЦВК від 19.05.2011 № 65 «Про Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»», згідно зі статтею 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, які обробляються в базах персональних даних, є об’єктами захисту.

При цьому персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. При розгляді запитів на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру, необхідно враховувати, що підготовка такої інформації, включаючи статистичну, потребує виконання спеціальних дій, спрямованих на її створення, які не передбачені Законом України «Про Державний реєстр виборців».

Кожен виборець громади може перевірити свої персоніфіковані дані у відділі ведення Державного реєстру виборців Малинської міської ради та звернутися з мотивованою заявою щодо неправомірного включення або невключення до Реєстру, виправлення недостовірних відомостей щодо себе чи інших осіб з понеділка по п’ятницю за адресою: м.Малин, площа Соборна 6А, каб.№222.

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців А.Б. Височинський
Відділ ведення ДРВ виконавчого комітету Малинської міської ради
Поштова адреса пл.Соборна, 6А, м.Малин, Житомирська обл., 11601
Контактні телефони:
(04133) 97-5-32, 97-7-16
Факси:
(04133) 97-5-32
Режим роботи:
(Пн-Чт) 08:00-17:15, перерва: 13:00-14:00
К-ть виборців: 21841
Особовий склад:
Начальник відділу:
Височинський Андрій Борисович
Головний спеціаліст:
Копель Світлана Володимирівна